Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Balans- och resultaträkning

Så här gör du för att exportera balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått och en balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. Balansräkningen ska i sammandrag visa alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.

Exportera från aktuellt bokföringsprogram

I de flesta stora bokföringsprogrammen kan du exportera ut en balans- och resultaträkning direkt. Annars får du be om det från den som sköter företagets bokföring.

Exportera från Visma:

För att exportera balans- och/eller resultaträkningsmall i Visma gör du så här:

Klicka på länken Exportera mall eller välj Arkiv - Export - Balans-/Resultaträkningsmall till fil. Markera vad som ska exporteras, Balansräkningsmall och/eller Resultaträkningsmall och klicka på OK. Klicka på Spara.

Exportera från Fortnox:

I Fortnox program finns en mängd olika rapporter som kan vara användbara för dig när du vill se ditt företags ekonomiska ställning. För att ta fram en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn. Rapporterna är indelade per program som du har tillgång till, t.ex. Bokföring, Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Register och Listor samt Egna rapporter.

Lycka till och vi finns här om du behöver hjälp!

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån