Vi använder cookies för att samla in data bl.a. för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer. Acceptera
Ett fel har uppstått. Vänligen kontakta support via chatten, ring 08-520 017 30 eller maila [email protected]

Byggnadskreditiv företag

  • Endast 1 kreditupplysning på företaget
  • Lån mellan 30 000 - 20 000 000 kr
  • Svar inom 48h

Byggnadskreditiv företag

Byggnadskreditiv är ett alternativ till lån och är en finansieringslösning från olika typer av banker och kreditgivare som underlättar för ditt företag när du bygger om, bygger till eller bygger nytt. Om ditt projekt rör en om- eller tillbyggnation av en fastighet är inte byggnadskreditiv alltid den bästa finansieringslösningen eftersom du då ofta har en färdigställd fastighet som långivaren kan ta säkerhet i. Bygger du däremot nytt, och det ännu inte finns någon färdigställd fastighet för långivaren att ta säkerhet i, är byggnadskreditiv definitivt en bra typ av företagsfinansiering för ditt företag.

När du tar ett byggnadskreditiv går finansiären istället med på att betala dina löpande kostnader för projektet, t ex de fakturor som uppstår till följd av ditt byggprojekt. Detta möjliggör att du kan genomföra byggnadsprojekt trots att du inte har några stora kassaflöden som kan stå för löpande kostnader och likviditet nog att betala fakturorna som krävs för att färdigställa projektet. Dock kräver finansiären ofta att du kan gå in med en större del i kontantinsats än vad som är brukligt vid ett fastighetslån.

Att byggnadskreditiv inte är en finansieringsform med ställd säkerhet innebär dock att ett byggnadskreditiv kan vara dyrare än ett regelrätt fastighetslån men är också mer flexibelt eftersom det tillåter dig att finansiera ett projekt som annars inte hade kunnat bli av.


När passar ett byggnadskreditiv för ditt företag?

Eftersom ett byggnadskreditiv är utformat för att hjälpa ditt företag med finansiering när du genomför ett byggprojekt som inte är färdigställt, passar det sig som allra bästa att använda när du håller på att färdigställa en byggnad eller projekt men inte har den likviditeten som behövs för att färdigställa projektet. När du sedan har färdigställt ditt projekt kan du antingen välja att lägga om ditt byggnadskreditiv till ett lån hos banken om du inte har för avsikt att avyttra den färdigställda fastigheten och återbetala kreditivet till finansiären. Toborrows partners hjälper många olika typer av kunder och kan vara behjälpliga i frågor som enbart rör upprättandet av ett byggandskreditiv, men kan i vissa fall även bistå i vissa administrativa frågor kring ditt projekt såsom upprättande av en bostadsrättsförening om ditt projekt rör en sådan.

När du sedan har färdigställt ditt projekt kan du antingen välja att lägga om ditt byggnadskreditiv till ett lån hos banken om du inte har för avsikt att avyttra den färdigställda fastigheten och återbetala kreditivet till finansiären, eller helt enkelt avyttra fastigheten och betala tillbaka de pengar du har lånet.

Toborrows partners hjälper många olika typer av kunder och kan vara behjälpliga i frågor som enbart rör upprättandet av ett byggnadskreditiv, men kan även bistå i vissa administrativa frågor kring ditt projekt såsom upprättande av en bostadsrättsförening om ditt projekt rör en sådan.


Byggnadskreditiv för fastighetsutvecklare

Byggnadskreditiv är en vanlig finansieringslösning för fastighetsutvecklare eftersom du kan påbörja ett byggprojekt utan att ha någon färdig fastighet att ta säkerhet i. Det gör byggnadskreditivet till en flexibel lösning, som efter projektets färdigställande kan övergå i ett lån när projektet är färdigutvecklat och det finns en fastighet att sätta i pant för finansieringen.

Precis som med vilken typ av finansieringsform som helst, är det vanligast att långivaren tillämpar en individuell prissättning och olika långivare har olika nivåer på sina räntor och avgifter. Dessa sätts utifrån ditt företags kreditvärdighet, återbetalningsförmåga och det projekt som du ska använda byggnadskreditivet till. Det är alltid bra att jämföra olika alternativ och att föra en dialog med flera långivare och det är därför bra att använda sig av en jämförelsetjänst som Toborrow för att helt digitalt få svar på din ansökan från flera långivare. Det kan också vara bra att tänka på att det ofta går att hitta olika upplägg tillsammans med långivaren och man kan få ned kostnaden genom att komplettera med t ex ett borgensåtagande eller en annan säkerhet, vilket du kan läsa mer om nedan.

Det är inte alla projekt som går som man tänkt sig och det kan på förhand vara svårt att veta exakt budget och kostnad för ett projekt. Kom därför ihåg att fråga långivaren hur det går till om du skulle behöva ändra kreditivet till antingen ett större eller mindre belopp.

Vad kostar ett byggnadskreditiv?

Att det inte finns någon säkerhet i ett byggnadskreditiv innebär att en sådan finansieringslösning kan vara dyrare än ett regelrätt fastighetslån men är också mer flexibelt eftersom det tillåter dig att finansiera ett projekt som annars inte hade kunnat bli av. Finansiären av ditt projekt tar en risk när denne betalar dina löpande fakturor, och då det inte heller finns någon säkerhet för lånet vill denna ha en premie för att du får låna pengar till ditt projekt. När det kommer till byggnadskreditiv behöver du enbart betala ränta på den delen av krediten som du utnyttjar. Det innebär att i takt med projektets gång ökar din kredit, och därmed också storleken på dina räntebetalningar. Utöver räntan på det utnyttjade kreditbeloppet, förekommer det att finansiärer tar ut en så kallad kontraktsränta. Denna betalas på hela ditt beviljade kreditbelopp till skillnad från den löpande räntan som du enbart betalar på utnyttjat belopp.

Utöver dessa avgifter kan en finansiär även i förekommande fall ta ut administrativa avgifter såsom uppläggningsavgifter eller andra avgifter för att täcka sina löpande kostnader för finansieringen


Vilka säkerheter kan användas för andra låneprodukter?

Andra lånebaserade produkter som förmedlas via Toborrow kan vara kopplade till någon av följande säkerheter utöver en personlig borgen

  • Moderbolagsborgen
  • Pant i fastigheter
  • Pant i aktier
  • Företagshypotek