Vi använder cookies för att samla in data bl.a. för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer. Acceptera
Ett fel har uppstått. Vänligen kontakta support via chatten, ring 08-520 017 30 eller maila [email protected]

Fastighetslån företag - Företagslån till fastighet

På Toborrow kan du ansöka om fastighetslån och låna till kommersiella fastigheter, hyresfastigheter, tomter, råvind, lagerlokaler och lantbruksenheter. Ett fastighetslån är populärt bland fastighetsutvecklare och Toborrow dig att hitta en finansieringslösning som passar ert finansieringsbehov. Vi hjälper dig att finansiering och det går att lösa finansiering både med fast eller rörlig ränta.

 • Endast 1 kreditupplysning på företaget
 • Lån mellan 30 000 - 20 000 000 kr
 • Svar inom 48h

Fastighetslån - Företagslån till fastighet

Att investera i fastigheter är något som har blivit populärt hos både företag såväl som hos privatpersoner. När ett företag vill köpa upp en fastighet, t.ex. för att renovera och sälja vidare, kallas detta för ett fastighetslån. I grund och botten kan man säga att låneformen fungerar precis likadant som ett vanligt företagslån, men skillnaden är att beloppen oftast är högre, just eftersom det är fasta och större tillgångar som det handlar om.

Det finns flera orsaker till varför man som företag vill investera i fastigheter. En mycket vanlig anledning är att man vill köpa upp, fixa till och därefter handla med fastigheterna. När det gäller bostadsrättsföreningar handlar det vanligtvis om att köpa fastigheter till sina medlemmar. Det innebär att ett fastighetslån kan användas till både hyresfastigheter, kommersiella fastigheter, fritidshus, bostadsrätter och även lantbruksenheter.

Att ta ett fastighetslån för att ha fastigheterna som en affärsidé är precis lika vanligt. Många företag kan se fastigheter som renoveringsobjekt som sitter på mycket stor potential där värdet kan öka på sikt. Genom att köpa fastigheten och renovera den finns det stora kapital att hämta. Naturligtvis kan det även vara så att man vill köpa kontor eller affärsbyggnader till den egna verksamheten.


Fastighetslån för företag - Så går det till

Begreppet företagslån används i alla samband då ett företag söker finansiell hjälp för att ha råd med olika typer av projekt. När man ansöker om ett fastighetslån behöver det således inte innebära att man ska köpa en fastighet, även om banken i första hand kommer att utgå från detta. Pengarna som man får från lånet kan användas även till andra tillfällen, t.ex. om man har ett behov av extra kapital.

En fastighet är i regel en mycket stor och dyr investering. Därför är det inte alltid säkert att hela beloppet för fastighetslånet kommer att beviljas. Ett av kraven för att få lånet att gå igenom är bland annat att det finns en säkerhet för banken att använda sig av. I många fall är det fastigheten som man planerar att investera i som fungerar som just detta. Beroende på vilken långivare eller bank som man använder sig av kan också andra typer av säkerheter vara ett krav. Det kan t.ex. handla om fastighets- eller företagsinteckning, alternativt personlig borgen.

Idag är det inte ovanligt att vilja hitta fastighetslån och företagslån som inte kräver säkerhet, eftersom det helt enkelt innebär en större risk för låntagaren om lånet inte kan betalas tillbaka. Det är dock viktigt att vara införstådd med att säkerheten inte bara är till bankens fördel, utan också till företagets. Det är större chans att få ett fastighetslån beviljat om det finns en säkerhet med i ansökan, men du kan också räkna med bättre ränta och bättre lånevillkor. Ett bra sätt att hitta det bästa fastighetslånet är genom att göra en grundlig jämförelse innan man väljer. Idag finns det många aktörer och banker som erbjuder fastighetslån och villkoren kan variera kraftigt. Med en jämförelse kan man se vilken aktör som är villig att ge det bästa låneerbjudandet och det högsta lånebeloppet.

Ansöka om företagslån till kommersiella fastigheter

Att ansöka om ett fastighetslån för att investera i kommersiella fastigheter är mycket vanligt. "Kommersiella fastigheter" är en term som används mycket frekvent i samband med fastighetsbranschen, men det är inte alltid man vet vad ordet syftar till. Enkelt förklarat kan man säga att kommersiella fastigheter är fastigheter som syftar till något som är affärsinriktat och som bedriver en verksamhet med ett intresse för vinst. Det är dock inte helt ovanligt att även ideella verksamheter kan räknas in, men detta gäller främst om det finns en konkurrens mot andra vinstdrivande företag.

När det gäller fastighetslån och kommersiella fastigheter kan det helt enkelt handla om att man som företag vill investera i en ny butik, kontor eller lokal till sin verksamhet. Här är det nämligen handelssektorn som är främst förekommande, t.ex. butiker, biografer, salonger och frisörer. Det kan även inkludera matbutiker, klädbutiker eller butiker som säljer elektronik.

Att ta ett fastighetslån för att köpa en kommersiell fastighet fungerar på precis samma sätt som när man vill låna till en verkstad eller lagerlokal. Som tidigare nämnt kan kraven dock se mycket olika ut beroende på vilken aktör man väljer att använda sig av. Det finns däremot några krav som majoriteten av alla långivare har när det kommer till kommersiella fastigheter och det är att det ska finnas en bolagsform som aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag bakom företaget. Det är inte heller ovanligt att man behöver visa upp verksamhetshistorik som sträcker sig några år tillbaka, samt ett fullständigt bokslut. Här nedan listar vi några fler krav som är vanligt förekommande.
 • Vinsten och årsomsättningen ska kunna korrelera med lånebeloppet som man ansökt om
 • Det ska finnas en säkerhet i form av fastighet, borgen eller hypotekslån för företag
 • En eller flera företagsledare ska vara bosatta i Sverige
 • Det ska finnas en god återbetalningsförmåga

Så fungerar fastighetsfinansiering

Ett fastighetslån kommer alltid att vara direkt knutet till någon form av fastighet, vilket även gäller kommersiella fastigheter. Det är fastigheten i fråga som fungerar som en säkerhet för lånet man vill ansöka om. Banken eller långivaren som man använder sig av belånar sedan fastigheten. Det vanligaste är att aktören belånar ca 60-80 % av marknadsvärdet som råder för stunden. Räntan, å andra sidan, följer ingen fast kalkyl på samma sätt utan sätts istället individuellt. Räntan kan således variera väldigt mycket beroende på företagets ekonomiska förutsättningar, men också beroende på storleken på lånet.

Etablerade företag har oftast bättre förutsättningar för bra lånevillkor. Här finns möjlighet att välja om man vill ha en rörlig eller fast ränta, något som nystartade- och småföretag sällan har samma möjlighet till. Det är riskbedömningen som banken gör som ligger till grund för hur mycket företaget får låna och vilka villkor som kommer att gälla.

Låna till fastighet i aktiebolag

Tack vare möjligheten att ansöka om ett företagslån eller ett fastighetslån via nätet är låneprocessen idag mycket enkelt. Som företag är det en fördel om man ser till att ha alla papper och dokument redo, eftersom detta är något som de flesta banker kräver när det kommer till fastighetslån. Här är det även viktigt att se till att man uppfyllerde krav som finns för att få låna, vilket t.ex. kan vara att företaget måste ha gått i vinst under ett visst antal år eller att företagsledare behöver stå som borgensmän. När ett lån har blivit beviljats ska detta signeras av företaget. För att påskynda processen och erbjuda en snabbare utbetalning sker detta vanligtvis digital via BankID även om det finns variationer där skriftliga lånehandlingar fortsatt är ett krav förekommer.

Vilka fastighetsformer kan man låna till?

Ett fastighetslån kan användas till de allra flesta fastighetsformer, t.ex:
 • Kontorslokaler
 • Industrifastigheter
 • Kommersiella fastigheter
 • Bostadsrättsutveckling
 • Lagerlokaler
 • Verkstäder
 • Markförvärv
 • Råvind
 • Lantbruk & skogsfastighet

Så bestäms ränta på fastighetslån

När det är dags att ansöka om ett fastighetslån för företag är räntan den del som många anser mest avgörande för vilket lån man ska välja. När det kommer till fastighetslån är det dock vanligast att räntan är mycket flexibel. Det innebär att man som låntagare själv får välja om det är en fast eller rörlig ränta man är intresserad av, samt om man vill kunna få tillgång till pengarna i flera olika valutor. Det gör det möjligt för företagare att anpassa lånet för att göra det så lönsamt för sin verksamhet eller sitt företag som möjligt.

Precis som med andra typer av lån kommer räntan att sättas individuellt och utifrån företagets och företagsledarnas ekonomiska förutsättningar. Det innebär att ju bättre kreditvärdighet ett bolag har, desto bättre ränta och villkor kommer man också att få. I samband med ansökan är det vanligt att behöva skicka in dokument som styrker verksamhetens vinst under de senaste åren, samt årsomsättning och ett fullständigt bokslut.

Även om räntan sätts individuellt finns det andra faktorer som skiljer fastighetslånet från ett privatlån eller annan typ av låneform och det är amorteringen. Det kan kännas lockande att välja ett fastighetslån med en mycket låg amortering varje månad, men nackdelen med detta är att räntan då blir mycket högre. Detta har till viss del gjort det svårt för mindre företag att kunna ansöka om låneformen och fortfarande få en bra ränta. Här kanske det inte går att välja en kort återbetalningstid eller en hög amortering. Vilken återbetalningstid du får och vilken ränta som är inkluderad kan således se väldigt olika ut beroende på vilken företagsform som företaget har.

Genom att jämföra flera långivare och lån mot varandra är det lättare att hitta den lägsta räntan och bästa villkoren. En jämförelse på Toborrow är helt kostnadsfri.

Öka möjligheterna med en kalkyl

Det krävs ett mycket stort kapital för att kunna uppföra kontor, annan nybyggnation och bostäder, likväl som att köpa upp eller bygga om redan befintliga tomter, lokaler och bestånd. Att få ett fastighetslån beviljat kräver således mycket mer än många andra låneformer, men det finns möjlighet att öka chansen för att få lånet igenom. Som tidigare nämnt är det vanligt att man använder fastigheten som en säkerhet i frågan eller/och att en eller flera företagsledare går in som borgensman. Utöver detta kan det även vara en god idé att upprätta en detaljerad och genomtänkt företagskalkyl.

Syftet med en kalkyl är att göra en fullständig beräkning på hur kassaflödet i verksamheten ser ut. Kalkylen bör bland annat inkludera hur mycket pengar som företaget är i behov av för att kunna täcka upp för alla kostnader, men det är även rekommenderat med en kalkyl på olika händelseförlopp. Kalkylen bör då visa hur företaget kommer att stå pall vid det bästa händelseförloppet, men även vid ett normalt händelseförlopp såväl som vid det sämsta möjliga utgångsläget. På så sätt får banken en tydlig bild av hur pass förberett företaget och låntagaren är för olika typer av scenarion.

Det är fullt möjligt att skapa en kalkyl på egen hand, men tack vare modern teknik finns det idag möjlighet att skapa kalkyler med hjälp av mallar på internet. Genom att använda sig av en sådan, alternativt söka professionell hjälp i frågan, kan beslutsprocessen gå mycket snabbare och enklare och lånet kan beviljas tidigare. Vid skapande av kalkylen är det bra att räkna på hur mycket den totala kostnaden för lånet kommer att bli. Det gäller inte bara den månadskostnad man kommer att ha, utan även räntor och andra eventuella avgifter som tillkommer. Observera att en längre återbetalningstid gör lånet dyrare. Ett tips är således att försöka betala av det så fort som möjligt, om företagets ekonomi tillåter.

Fastighetsfinansiering för företag - Ett grönare alternativ

Att fokusera på miljö och hållbarhet är något som har blivit allt mer vanligt. Både privatpersoner och företag lägger idag stor vikt på att erbjuda så gröna och miljövänliga tjänster och produkter som möjligt, något som naturligtvis är mycket uppskattat och en trend som förhoppningsvis håller i sig länge. Man källsorterar, minskar matsvinnet genom att planera sina inköp och minskar användandet av utskrifter och papper. Även i samband med fastighetsfinansiering finns det idag möjlighet att välja ett grönare alternativ för den som vill göra en positiv påverkan på miljön.

Den gröna fastighetsfinansieringen kallas på engelska för Sustainable Finance, vilket beskriver låneformen mycket bra. Syftet med ett grönt lån är att kunna kombinera klassiska och traditionella fastighetslån med stora och viktiga satsningar på ett samhälle som är mer hållbart. Målsättningen är att kunna erbjuda ett lån som minskar utsläppet av CO2 (koldioxid).

Därför är gröna fastighetslån bra

Det faller sig kanske naturligt att gröna fastighetslån är snällare för miljön, eftersom utsläppen minskar, men det finns också stora fördelar för de företag som söker efter smart och smidig finansieringshjälp. Ett fastighetslån som är grönt har i de flesta fall mycket mer förmånliga villkor när det kommer till ränta och kan användas till både kommersiella fastigheter, lokaler, kontor och bostadsrättsutveckling.

Att använda sig av ett grönt företagslån kan dock komma med nya krav och villkor. Orsaken till detta är helt enkelt på grund av de mer förmånliga lånevillkoren man får ta del av. Vilka lån som banken eller långivaren har kan variera en hel del, men det är inte helt ovanligt att man förbinder sig till att använda lånet för att fortsätta upprätthålla en hållbar investering. Detta är något som då kan behöva redovisas, t.ex. genom att visa hur investeringen haft en positiv påverkan på vatten- eller elkonsumtionen.

Vilka säkerheter kan användas för lånet?

Alla lån som går via Toborrow brukar vara kopplade till minst en av följande säkerheter

 • Personlig borgen
 • Moderbolagsborgen
 • Pant i fastigheter
 • Pant i aktier
 • Företagshypotek