Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Företagsakuten – vad innebär det och hur hjälper det mig?

Som företagare är ingen dag den andra lik, framförallt inte under Coronakrisen. Många företagare har sett sin vardag vändas upp och ned på kort tid vilket har satt stor press på Sveriges småföretagare och tillväxtmotor. För att hjälpa små- och medelstora företag att få lån hos olika kreditinstitut – och därmed ta sig igenom krisen – har Riksgälden lanserat Företagsakuten.

Läs nedan vad Företagsakuten är, vad den innebär för dig och hur den kan hjälpa dig som företagare.

Vad innebär Företagsakuten?

I kölvattnet av Coronakrisen har regeringen tillsammans med Riksgälden lanserat Företagsakuten, ett försök till att hjälpa dig som småföretagare att få hjälp med finansiering. Företagsakuten är ett garantiprogram som innebär att Riksgälden ställer ut kreditgarantier till i första hand små- och medelstora företag som drabbats av Coronakrisen. Garantin i sig ställs ut till banker och kreditinstitut, som i sin tur lånar ut till Sveriges småföretag.

Garantin innebär att staten garanterar 70% av det lånebelopp som långivaren ger till ett företag, resterande 30% står långivaren själv för. Det innebär en rejäl sänkning i risktagande för långivare, vilket i sin tur påverkar dig som låntagare positivt. Garantierna för de lån som tas inom programmet gäller upp till tre år.

De banker och kreditinstitut som är anslutna till Företagsakuten gör sin kreditbedömning precis som vanligt, men Riksgälden förväntar sig att den utställda garantin från statens sida kommer påverka prissättningen mot dig som låntagare som en följd av det minskade risktagande som långivaren behöver stå för. Möjligheten att delta i garantiprogrammet gäller för lån som beviljas fram till 31 december 2020.

Vad innebär det för mig som låntagare?

För dig som företagare innebär Företagsakuten en möjlighet till fortsatt överlevnad under Coronakrisen trots att du och din verksamhet påverkats av ett bortfall av kunder och intäkter. Du kommer som låntagare bli erbjuden en lägre ränta för lånet eftersom staten går in och garanterar 70% av ditt lånebelopp, vilket minskar risktagandet för den långivare som lånar ut pengar till dig.

För att kunna ta del av Företagsakuten måste du kunna styrka att ditt företag påverkats av Coronakrisen, men även att ditt företag i vanliga fall är livskraftigt. Du behöver inte kunna visa på en konstaterad omsättningsminskning för ditt företag, utan det räcker att visa din beräknade omsättningsminskning och skriftligt intyga detta till långivaren.

Lån som omfattas av Företagsakuten har dessutom en rad andra fördelar för dig som låntagare. Exempelvis får lånet inte ha ett amorteringskrav under de första 12 månaderna, och du kan också beviljas undantag från räntebetalningar under dessa månader.

Vilka företag kan ta del av Företagsakuten?

  • Företagslån fram till 31 december 2020 - Tillämpligt på företagslån som ges ut under perioden 13 april till 31 december. Denna period kan komma att förlängas beroende på situationen under Coronakrisen.

  • Amorteringsfritt - Lånet ska inte ha något amorteringskrav de första 12 månaderna. Efter 12 månader kan lånet fortsätta att vara amorteringsfritt, men slutlikviden måste givetvis amorteras vid lånets förfallotid.

  • Löptid upp till 36 månader - Lånets löptid får maximalt vara 36 månader. Efter 36 månader måste lånet betalas tillbaka till långivaren.

  • Uppskov med räntebetalningar - Långivaren får också ge uppskov på räntebetalningar under de första 12 månaderna.

  • Befintliga lån från långivare - Om det förekommer befintliga lån hos samma långivare, ska låntagaren undantas från amorteringskrav även på dessa lån så länge kreditgarantin gäller.

  • Får ej kombineras med annat stöd - Lån som omfattas av Företagsakuten kan inte kombineras med andra statliga stöd.

  • Ingen rörlig ersättning eller bonus - Du får inte som låntagare ta beslut angående nya bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare under lånets löptid. Det belopp som omfattas av garantin bör inte heller användas för vinstuttag, utan enbart normalt löneuttag.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån