Vi använder cookies för att samla in data bl.a. för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer. Acceptera

Företagsbudget

Så gör du en enkel företagsbudget på en kvart.

Företagsbudget - Vad är det?

Det finns flera anledningar till att göra en budget. Först och främst handlar det om att kunna planera sin verksamhet, men en budget kan också behövas för att kunna visa för en långivare hur du ska kunna betala tillbaks ett lån. I denna miniguide får du veta i grunderna i hur du gör för att sätta upp en budget.

En budget bör skapas för minst ett verksamhetsår, men gärna längre än så. Om budgeten är kopplad till ett lån eller en viss investering så kan det vara en god idé att budgeten omfattar hela lånets löptid eller avskrivningstiden för investeringen.

Lite förenklat kan du skapa tre olika typer av budgetar: resultatbudget, likviditetsbudget, och investeringsbudget. Låt oss gå igenom var och en av dessa.

Resultatbudget

Resultatbudgeten är den mest grundläggande budgeten. Det hjälper dig att planera vilka intäkter och kostnader, och därmed också resultat, din verksamhet förväntas ha under det kommande året. Det är också utifrån resultatbudgeten en långivare kan bedöma ditt företags återbetalningsförmåga om du ansöker om ett lån.

Många bokföringssystem har en funktion för att enkelt kunna skapa en resultatbudget. Budgeten får då samma formatering som din resultaträkning, vilket kan vara praktiskt för att kunna jämföra din budget med hur det faktiskt går. Annars kan du göra budgeten i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel.

I sin enklaste form ska resultatbudgeten beskriva företagets planerade resultat:

(+) Intäkter

(-) Kostnader

= Resultat

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget kan behöva skapas för att se om företaget har tillräckligt med pengar för att täcka månadens utgifter. Det blir viktigt att planera för då intäkter och kostnader inte stämmer överens med betalningsströmmarna till och från företaget. Ett exempel på detta är om man har stora produktionskostnader och inte får betalt förrän då produkten är levererad, eller om det är stora säsongsvariationer i verksamheten. Likviditetsbudgeten påvisar därmed företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Likviditetsbudgeten beräknas (lite förenklat) såhär:

(+) Ingående balans (det du har på kontot vid början av året)

(+) Inbetalningar

(-) Utbetalningar

= Utgående balans

Investeringsbudget

Om du ska göra större investeringar så kan det vara en bra idé att göra en särskild budget för detta. I investeringsbudgeten lägger du in när investeringarna görs, samt hur mycket som skrivs av tillgången varje tidsperiod. På så sätt ser du hur mycket värde som finns kvar i tillgångarna över tid.

En enkel investeringsbudget:

(+) Investeringar

(-) Avskrivningar

Lycka till!

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån