Vi använder cookies för att samla in data bl.a. för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer. Acceptera
Ett fel har uppstått. Vänligen kontakta support via chatten, ring 08-520 017 30 eller maila [email protected]

Företagsleasing - Leasing för företag

Vad är företagsleasing?

Företagsleasing är en alternativ finansieringsmetod för ditt företag. I princip allt som klassas som lös egendom, kan tas upp som en tillgång och som går att göra avskrivningar på går att leasa. Företagsleasing passar därför för större investeringar i lös egendom såsom entreprenadmaskiner, bilar och diverse kontorsutrustning. Till skillnad från ett lån så är leasing juridiskt sett inte en kredit då företaget inte betalar någon ränta till leasingfirman. Du betalar därmed istället hyra istället för ränta på objektet som leasas.

En företagsleasing på din investering innebär att en finansieringspartner köper och har ägandeskapet över objektet, men hyr ut det till dig via ett leasingavtal. Företagsleasing påminner därför om en slags långtidshyra där du har nyttjanderätten för objektet, men inte äganderätten. Företagsleasing passar som finansieringslösning för företag som vill göra större investeringar i en egendom utan att binda kapital och minska kreditutrymme.

Fördelar med företagsleasing

Företagsleasing som finansieringsalternativ kan vara fördelaktigt när det kommer till exempelvis budgetplanering. Genom att på förhand känna till sina löpande utgifter under leasingperioden och inte behöva ta upp denna som en tillgång i balansräkningen, så är det endast rörelseresultatet som kommer påverkas under leasingperioden. Detta innebär en bättre soliditet för företaget. Leasingavgiften är avdragsgill mot företagets resultat.

  • Ingen kontantinsats
  • Fast månadskostnad under leasingperioden
  • Inget bundet rörelsekapital
  • Leasingavgiften är avdragsgill

Du betalar moms på leasingavgiften. Momsen är för det mesta helt avdragsgill med undantag för personbil. Då är 50 % av momsen normalt avdragsgill.

Företagsleasing - krav och ändamål

Ett krav för att utrustningen som ska leasas är att den får inte utgöras av fast egendom eller vara infogad i andra objekt. Företagsleasing kan användas för att finansiera objekt som bilar och industrimaskiner men du kan även ingå leasingavtal när det kommer till att köpa kontorsmöbler eller andra objekt. När det kommer till kontorsutrustning passar företagsleasing för företag som vill hålla en hög standard på sin kontorsutrustning och ha möjligheten att uppdatera denna kontinuerligt. Leasingperioden, och därmed kostnaden, justeras efter bland annat den beräknade livslängden på utrustningen. Den vanligaste leasingperioden är 36-72 månader.

fördelar med företagsleasing

Vanliga frågor och svar

  • Efter leasingperiodens slut få du ofta alternativet av din finansieringspartner att antingen fortsätta din företagsleasing till en reducerad leasingavgift eller köpa loss egendomen och därmed överta äganderätten av objektet. Det förekommer olika typer av leasing, där den främsta skillnaden utgörs av vem som har ansvar för objektet under leasingperioden avseende försäkringar, service och underhåll.

Se fler frågor och svar