Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Frågor och svar

Hitta svar på vanliga frågor eller kontakta oss

Vad är Toborrow?
Toborrow är en digital marknadsplats för företagslån, där svenska företag lånar pengar direkt av privatpersoner och andra företag. Vi är en del av ett framväxande finansiellt digitalt system där låntagare och långivare möts utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering via en digital marknadsplats. Långivarna ges möjlighet att placera kapital i ett nytt räntebärande tillgångsslag med stora möjligheter att själva göra urval i ränta, belopp och risk. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan de registreras för att kunna ansöka om lån.

Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka avgifter tar Toborrow av mig som låntagare?
Avgiften till Toborrow beror på vilken löptid du vill låna:

- Upp till 12 månader är avgiften 2% av beloppet du lånat.

- Mellan 12 och 24 månader är avgiften 3% av beloppet du lånat.

- Mellan 24 och 36 månader är avgiften 4% beloppet du lånat.

Skillnaderna i avgift reflekterar att längre löptid medför ökade administrativa omkostnader för Toborrow.

Avgiften tas ut när du accepterar ett låneerbjudande. Utöver detta betalar du räntan som långivarna erbjuder dig, om du accepterar lånet. Skulle du efter budgivningen välja att inte acceptera lånet kostar det ingenting.

Var är pengarna jag satt in på mitt konto hos Toborrow när de inte är utlånade?
Pengarna du satt in finns på ett klientmedelskonto hos Toborrows bank. Detta innebär att dina pengar hålls separat från Toborrows egna medel. Allt redovisas tydligt på ditt konto hos oss.

Vilka risker tar jag när jag lånar ut via Toborrow?
Precis som med alla investeringar finns vissa risker med att låna ut pengar via Toborrow. Låntagarna kan få betalningsproblem vilket kan leda till att du förlorar delar av, eller hela, beloppet du lånat ut. Vid betalningsproblem kommer Toborrow agera som långivarombud åt dig och alla andra som deltagit i lånet. Vi kan koppla in inkasso, Kronofogden och ytterst begära låntagaren i konkurs.

Alla företag som söker låna via Toborrow har genomgått en grundlig kreditprövning. Den är baserad på rapporter från UC och Creditsafe, men vi gör även en egen kvalitativ bedömning. Vi tar även kreditupplysningar på personen som går i borgen för lånet, och följer samma rutiner för kundkännedom som bankerna. Vidare är lånehandlingarna framtagna av advokatfirman Lindahl.

Dina pengar finns aldrig heller i Toborrows egen ägo, utan ligger på ett klientmedelskonto hos Toborrows bank. Alla låntagare och långivare som är medlemmar på Toborrow måste identifiera sig med BankID. Toborrow är registrerat hos Finansinspektionen.

Är jag anonym som långivare på Toborrow?
Som långivare är du anonym under hela budgivningsprocessen. När låntagaren accepterar låneerbjudandet får denna tillgång till information om dig som lånar ut pengar.

Hur sätter jag in pengar på mitt konto hos Toborrow?
För att låna ut pengar och delta i budgivningar måste du sätta in pengar på ditt konto hos Toborrow. Du sätter enkelt in valfritt belopp genom överföring till vårt bankgiro. Överföringen tar i regel 1-2 bankdagar.

Minsta lånebelopp är 100 kronor.

Hur får jag tillbaka pengar jag satt in på mitt konto hos Toborrow?
Så länge dina insatta pengar inte är spärrade i en budgivning kan du när som helst ta ut det via din dashboard. Pengarna överförs då till bankkontot du använde när du satte in dem hos oss.

Är det lika säkert som att låna ut till någon direkt?
Att låna ut via Toborrow är precis lika säkert som att låna ut pengar direkt. Låneavtal ingås direkt mellan dig som långivare och låntagaren. Fördelarna är att Toborrow förenklar administrationen, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och har gjort bakgrundskontroller av alla lånesökande företag. Samtliga långivare och låntagare måste också legitimera sig med BankID.

Toborrow är registrerat hos Finansinspektionen och följer samma kundkännedom- och penningtvättsregler som banker.

Hur är låneavtalen utformade?
När låntagaren accepterar ett låneerbjudande ingås skuldebrev och borgen eller pant mellan låntagare och dig som långivare. Detta sker elektroniskt och pdf:er av samtliga avtal finns att ladda ned på respektive dashboard. En mall för de olika låneavtalen tillhandahålls också på låntagarens projektsida samt i länkarna nedan.
Skuldebrev
Borgen
Pant
Företagshypotek
Moderbolagsborgen

Vad händer om en låntagare får svårigheter att betala?
Vid förfallna räntor eller lån agerar Toborrow ombud för dig som långivare. Precis som en bank för vi dialog med låntagaren. Du underrättas kontinuerligt om vilka beslut som fattas och åtgärder som genomförs. Det är dock viktigt att du som långivare, innan du bestämmer dig för att låna ut, är medveten om att det finns en risk att hela eller delar av det utlånade beloppet inte kan betalas tillbaka av låntagaren och därmed går dig förlorat.

Toborrow har rätt att ge låntagaren uppskov med betalning på samma sätt som en bank skulle göra, för att utvinna så mycket som möjligt åt dig. I vidare steg kan Toborrow koppla in inkasso, Kronofogden och ytterst konkursförvaltare.

Betalar jag skatt på ränteinkomsterna jag får via min utlåning på Toborrow?
Den ränta du får på de pengar du lånar ut via Toborrow beskattas som vanlig ränteinkomst. Toborrow lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för alla långivare, och ränteinkomsterna kommer därmed finnas med på din deklaration.

Kan jag få tillbaka mina pengar innan låneperioden är slut?
I dagsläget sker alla lån till den löptid som anges på låntagarens projektsida. Ränteutbetalningar sker varje kvartal. Om lånet har en amortering, får du även tillbaka den avtalade delen av lånebeloppet varje kvartal. Tänk på att den ränta du väljer att låna ut till, ska spegla längden på löptiden. Låntagaren har dock rätt att återbetala ett lån i förtid och i de fall får du som långivare tillbaka dina pengar innan låneperioden gått ut.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Kostar det något att ansöka om ett lån?
Att ansöka om ett lån på Toborrow kostar ingenting. Om du accepterar ett lån från våra långivare tar vi en uppläggningsavgift som baseras på den löptid du vill låna:

- Upp till 12 månader är avgiften 2% av beloppet du lånat.

- Mellan 12 och 24 månader är avgiften 3% av beloppet du lånat.

- Mellan 24 och 36 månader är avgiften 4% beloppet du lånat.

Skillnaderna i avgift reflekterar att längre löptid medför ökade administrativa omkostnader för Toborrow.

Utöver detta betalar du räntan som långivarna erbjuder dig, om du accepterar lånet. Skulle du efter budgivningen välja att inte acceptera lånet kostar det ingenting.

Vilken information behöver företaget ge till Toborrow?
För att söka lån via Toborrow behöver du enbart ange önskat lånebelopp, löptid, amorteringstakt och vilka säkerheter som lämnas. Om ditt företag, baserat på denna information, passerar en första automatisk kontroll efterfrågas mer information.

Bland annat efterfrågas en kortfattad beskrivning av verksamheten, vad du vill låna pengar till, varför det är säkert att låna ut till dig, ekonomisk information för innevarande räkenskapsår samt en aktiebok och ett registreringsbevis. Övrig information tas fram av Toborrow via externa källor.

Måste jag som låntagare vänta till att auktionstiden är slut för att acceptera ett lån?
När det önskade lånebeloppet uppnåtts i auktionen, kan du när som helst välja att acceptera lånet till den då aktuella räntan. Du kan dock alltid välja att avvakta till det att auktionstiden gått ut. På så sätt få möjlighet till lägre ränta, eftersom fler långivare får möjlighet att lägga bud på lånet. Tänk på att aktiviteten ofta är som störst mot slutet av auktionen, vilket innebär att räntan ofta sjunker som mest då.

Vad är fördelarna med Toborrow för mig som långivare?
För dig som långivare fungerar utlåning via Toborrow ungefär som en enklare form av företagsobligationer. Du har chans till god avkastning samtidigt som du hjälper svenska företag att växa och skapa arbetskraft.
Att låna ut pengar via Toborrow är säkert och enkelt. Du läser om de lånesökande företagen på deras projektsidor på Toborrow och budar på de som intresserar dig. Vi gör grundliga kreditbedömningar av alla lånsökande företag innan de registreras hos oss. Vi förenklar administrationen för dig och tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar.

Hur lång tid har jag på mig att acceptera låneerbjudandet?
Företaget kan acceptera erbjudandet fram till midnatt två dagar efter låneerbjudandet har lämnats.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Varför varierar inbetalningarna från samma låntagare vid olika kvartal?
Inbetalningarna från en låntagare består av tre komponenter: Ränta, amortering och avgifter till Toborrow. Ränta och avgifter beräknas med en procentsats på det utestående beloppet. Inbetalningarna kan därför variera beroende på om företaget valt att amortera på sitt lån eller inte. Information om beloppet för nästa in- respektive utbetalning finns på din och låntagarens dashboard.

Kan vi som låntagande företag betala tillbaka innan lånetiden är slut?
Som låntagare kan du när som helst betala tillbaka hela ditt lån till finansiärerna utan extra kostnad.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

Hur går det till att hitta bolag att låna ut till?
Bli medlem och sätt in pengar på ditt Toborrowkonto. Hitta företag vars presentationer och villkor tilltalar dig. För att underlätta att bedöma risken tillhandahålls ett riskbetyg som bland annat baseras på en kreditbedömning från UC.

Erbjuder Toborrow öppna API?
Inte just nu, men vi jobbar för att möjliggöra det så snart som möjligt.

Vad är fördelarna med Toborrow för lånsökande företag?
Att ansöka om krediter för små och medelstora företag är ofta komplicerat och kostsamt. Bankerna har också blivit allt mer restriktiva i sin kreditgivning på grund av nya finansregleringar. Toborrow ger dig större möjlighet att få lån och förenklar processen för dig. Det är gratis och enkelt att ansöka om lån hos oss.

Hur fungerar amorteringen?
0% amortering innebär att låntagaren inte amorterar på lånet under låneperioden utan betalar tillbaka hela lånebeloppet vid låneperiodens slut. Det är alltså ett amorteringsfritt lån. Vid amortering 50% amorterar företaget av halva lånet under låneperioden och återbetalar resterande halva vid låneperiodens slut. 100% amortering betyder att låntagaren betalar tillbaka lånet med lika belopp varje kvartal, dvs att hela lånet är återbetalat vid låneperiodens slut.

När sker räntebetalningar och amortering?
Under löptiden betalar låntagaren ränta och eventuella amorteringar kvartalsvis. Dessa administreras av Toborrow som distribuerar dem vidare till samtliga långivare.

Vad gör jag om jag misstänker en bugg eller hittar ett tekniskt problem?
Vi är tacksamma för all feedback och hjälp vi får från våra medlemmar. Skicka gärna ett mail med en beskrivning av buggen eller problemet till [email protected] så kontaktar vi dig inom kort.

Hur ansöker jag om lån?
En låneansökan är enkel. Företag ansöker om lån via toborrow.se genom att ange lånets storlek, löptid, syfte, önskad amorteringsplan samt vilka säkerheter som finns. Därefter tittar vi på Toborrow igenom företagets ekonomi och ger bolaget ett så kallat riskbetyg genom en sedvanlig kreditbedömning hos Upplysningscentralen.

Hur går budgivningen till?
Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

När får vi tillgång till pengarna?
Så snart lånebeloppet uppnåtts kan du som låntagare välja att acceptera lånet till den då aktuella räntan. Du kan också välja att avvakta till auktionstiden går ut. På så sätt har du som låntagare möjlighet att sänka räntan genom att fler långivare får en chans att buda. När auktionen är avslutad skapas ett låneerbjudande till dig som låntagare. Du kan då välja att acceptera eller avslå låneerbjudandet. Först när låneerbjudandet har accepterats skapas ett låneavtal för varje långivare som lånar ut till dig. Då tas även en uppläggningsavgift ut.

Vilka säkerheter behöver jag lämna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Vilka avgifter tar Toborrow av mig som långivare?
Just nu tar vi inte ut någon avgift från dig som långivare. Däremot är planen att under 2018 införa en avgift om 1% av utlånat kapital. Avgiften tar vi ut för att täcka våra administrativa kostnader.

Hur görs riskbedömningen av företagen?
All utlåning via Toborrow sker till små och medelstora företag vilket medför en risk för dig som långivare. Alla bolag som får presentera sig på Toborrow uppfyller våra grundkrav, har riskklassats av UC och samtliga personer knutna till bolaget har genomgått en kreditprövning. Därefter tilldelas bolaget ett riskbetyg från A till C. Det är alltid långivaren själv som avgör risken och tar beslutet att låna ut. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Hur lånar jag ut pengar via mitt företag?
Om du har ett eget aktiebolag, går det utmärkt att använda detta för att låna ut pengar via Toborrow. Det enda som krävs är ett aktiebolag och att du är medlem hos Toborrow som privatperson.

I portföljen finns en flik som heter “Företag”. Där anger du ditt företags organisationsnummer och laddar upp en aktuell aktiebok samt ett registreringsbevis (daterat i närtid). Vi kräver in dessa underlag för att bekräfta ägandet i bolaget, enligt våra kundkännedomsrutiner.

Kategorier

Hittar du inte vad du letar efter eller har du en brådskande fråga? Kontakta vår supportavdelning.

Kontakta supporten