Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Frågor och svar

Hitta svar på vanliga frågor eller kontakta oss

Varför varierar inbetalningarna från samma låntagare vid olika utbetalningar?

Inbetalningarna från en låntagare består av tre komponenter: Ränta, amortering och avgifter till Toborrow. Ränta och avgifter beräknas med en procentsats på det utestående beloppet. Inbetalningarna kan därför variera beroende på om företaget valt att amortera på sitt lån eller inte. Information om beloppet för nästa in- respektive utbetalning finns på din och låntagarens dashboard.

Kategorier

Hittar du inte vad du letar efter eller har du en brådskande fråga? Kontakta vår supportavdelning.

Kontakta supporten