Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Frågor och svar

Hitta svar på vanliga frågor eller kontakta oss

Vilken information behöver företaget ge till Toborrow?

För att söka lån via Toborrow behöver du enbart ange önskat lånebelopp, löptid, amorteringstakt och vilka säkerheter som lämnas. Om ditt företag, baserat på denna information, passerar en första automatisk kontroll av extern partner efterfrågas mer information.

Bland annat efterfrågas en kortfattad beskrivning av verksamheten, vad du vill låna pengar till, varför det är säkert att låna ut till dig, ekonomisk information för innevarande räkenskapsår samt en aktiebok och ett registreringsbevis. Övrig information tas fram av Toborrow via externa källor loch redovisas samlat på företagets projektsida för att långivarna själva ska kunna göra en bedömning utifrån redovisad information.

Kategorier

Hittar du inte vad du letar efter eller har du en brådskande fråga? Kontakta vår supportavdelning.

Kontakta supporten