Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Integritetspolicy

Senast ändrad 2015-10-06

Toborrow AB (org.nr. 556942-6736), Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm (”Toborrow”) tillhandahåller på Toborrows hemsida www.toborrow.se (”Webbplatsen”) en förmedling av kontakt mellan Låntagare (såsom definierat i de Allmänna Villkoren för Långivare respektive Låntagare) som vill låna pengar och Långivare (såsom definierat i de Allmänna Villkoren för Långivare respektive Låntagare) som vill låna ut pengar, samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Långivare och Låntagare för att möjliggöra en effektiv process för Låntagare som är i behov av finansiering att låna pengar av Långivare som har ett överskott och därmed möjlighet att låna ut pengar, samt att bistå parterna i låneförbindelser med in- och utbetalningar och indrivning av förfallna fordringar.

Toborrow värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till Toborrow. Toborrow vill med denna integritetspolicy informera om hur Toborrow behandlar personuppgifter och annan information om dig när du besöker Webbplatsen eller använder Tjänsten.

Toborrow arbetar aktivt för att säkerställa att informationen om dig skyddas mot obehörig åtkomst, ändring och förstörelse, men vill samtidigt framhålla att det aldrig finns några garantier mot sådana intrång.

Behandling av personuppgifter

Toborrow kommer inte att samla in och lagra dina personuppgifter om du endast besöker webbplatsen. Om du däremot använder Tjänsten kommer Toborrow att samla in och behandla personuppgifter om dig. Information om vilka uppgifter som samlas in om dig som Långivare och för vilket ändamål de samlas in framgår av Toborrows Allmänna Villkor för Långivare som du som Långivare accepterar när du ansluter dig till Tjänsten såsom Långivare. Information om vilka uppgifter som samlas in om dig som representant för en Låntagare och för vilket ändamål de samlas in framgår av Toborrows Allmänna Villkor för Låntagare som Låntagaren accepterar i samband med att Låntagaren ansluter sig till Tjänsten såsom Låntagare.

Långivare och representanter för Låntagare har rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår få ett utdrag över den behandling av personuppgifter som Toborrow utför avseende Långivaren eller representanten för Låntagaren. En Långivare och representanter för Låntagare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Toborrow är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Webbplatsen och inom ramen för Tjänsten. Om du har några frågor eller önskar mer information, kontakta oss på [email protected] eller Toborrow AB, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm.

Användning av cookies

Toborrow använder cookies på Webbplatsen och vid tillhandahållandet Tjänsten. Toborrow kommer endast att använda cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till det. En cookie är en liten textfil som Toborrow kan spara på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker Webbplatsen och som hjälper Toborrow att känna igen dig nästa gång du besöker Webbplatsen. Det finns även andra tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies, såsom pixel tags, web bugs och web storage. Användningen av begreppet ”cookies” i denna Integritetspolicy avser cookies och alla tekniska lösningar som har samma eller liknande funktioner som cookies.

Toborrow använder följande cookies när du besöker webbplatsen:

  • Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Du kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.

Toborrow använder följande cookies när du använder någon Tjänsten:

  • Session-cookie. Den placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till ”sessionid”, och behövs för att Webbplatsen ska fungera korrekt. Den ger dig en kod och håller reda på vilka val du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs raderas denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.
  • CSRF-cookie. Placeras automatiskt av Webbplatsen, döps till "csrftoken", och används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från Cross-Site Request Forgeries och är permanent.
  • Cookie-notification. Placeras av Webbplatsen när du godkänner användandet av cookies, döps till "cookie_message", och används för att komma ihåg ditt val.
  • Facebook-cookies. Placeras av facebook.com för att hantera login via Facebook och är permanenta.
  • New Relic-cookies. Placeras av newrelic.com för att analysera prestanda och är permanenta.
  • Intercom-cookies. Placeras av intercomcdn.com för att hantera support med användarna och är permanenta.
  • Pardot-cookies. Placeras av pardot.com för att hantera användarna och är permanenta.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av någon av Tjänsten inte längre önskar att Toborrow samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på www.cookies.org, www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

Du som är Långivare eller representant för Låntagare är införstådd med och accepterar att Tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies.

Toborrow ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via tredjeplatscookies.

Länkar

På Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Toborrow ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och rekommenderar därför att du tar del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar ifrån dig personlig information till dessa webbplatser.