Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Aktivera ditt sparkapital
God avkastning på dina villkor

På Toborrow kan du eller ditt företag låna ut pengar direkt till svenska företag. Tryggt och enkelt.

VILL DU LÅNA UT PENGAR?


Bli medlem

“Att låna ut pengar direkt till svenska småföretag är både roligt och lönsamt. Det känns bra att veta vad mina pengar går till”

Ted - En av våra tusentals långivare

Sätt dina pengar i arbete

På Toborrow kan du och ditt företag låna ut pengar direkt till små- och medelstora företag. Hos oss samlas tusentals personer som hellre sätter sina pengar i arbete, än lämnar dem inlåsta i ett bankvalv. Företagen vill ha ditt kapital för att anställa och expandera. I utbyte får du en bra ränta. Det enda du behöver göra är att bestämma vem som ska få låna av dig, hur mycket och till vilken ränta. Resten sköter vi.

Fördelar med att låna ut via Toborrow

1Förutsägbar avkastning

2Ränta och amortering varje kvartal

3Du bestämmer själv ränta och risknivå

Bli medlem
Tänk på att...

...att det finns risker med att låna ut via Toborrow, precis som med alla andra investeringar. Hela eller delar av beloppet du lånar ut kan gå dig förlorat.

Toborrow i fyra enkla steg

Säker identifiering

Det är säkert, gratis och går snabbt. Du identifierar dig med e-legitimation. Lägsta belopp att låna ut är 100 kronor.

Dashboard

När du har blivit medlem, loggat in och identifierat dig har du tillgång till din portfölj. Det är också din kontrollpanel.

Sätt in pengar

Insättningar görs till vårt bankgironummer, bg 546-0373. Vilket OCR-nummer du ska använda framgår i inloggat läge i din dashboard.

Låna ut pengar

Du lånar ut genom att bjuda på ett lån. Då spärras beloppet i din portfölj. Vinner du inte eller åker ut ur budgivningen hävs spärren.

Tryggt och enkelt

Säker identifiering

All identifiering sker genom e-legitimation med BankID på kort eller fil, Mobilt BankID, Nordea e-legitimation eller Telia e-legitimation.

Administration och skatt

Administrationen tar Toborrow hand om, liksom att samla in betalningar, sköta utbetalningar och lämna kontrollupgift till Skatteverket.

Avgifter

Det kostar ingenting att öppna konto och inget att sätta in eller ta ut pengar.

Förfallna räntor och lån

Toborrow tar hand om eventuella förfallna räntor eller lån, om ett företag du lånat ut till skulle få svårigheter att betala.

Hur går det till när jag lånar ut?

Långivare på Toborrow lånar ut genom att lägga bud i en auktion. Ett bud består av beloppet du vill låna ut och räntan du begär. Som långivare får du räntan du begärt i auktionen, men kom ihåg att inte alla som vill låna ut får vara med.

Några saker att tänka på när du lägger dina bud:

Riskbetyg: Vilket riskbetyg har företaget?

Avkastning: Vilken avkastning kräver jag för risken jag tar?

Budstrategi: Är mitt bud så högt att det kommer knuffas ut av andra?

Lånekostnaden: Kommer företaget acceptera lånet till den här kostnaden?

Vad händer om många bjuder under mig?

När hela lånebeloppet har uppnåtts och auktionen fortsätter kan nya bud komma in. De tvingar då ut tidigare bud med högre ränta. Bara de som erbjuder lägst ränta får vara med och låna ut. Företaget som vill låna pengar behöver inte heller acceptera lånet vid auktionens slut om räntan inte är tillräckligt bra.

Blir du utbudad får du ett meddelande per mail och kan lägga ett nytt bud med lägre ränta. Då är du med i auktionen på nytt.

Hur ser jag räntan i en pågående budgivning?

För en pågående budgivning visas antal bud, teckningsgrad, dagar kvar, snittränta och högsta ränta. Högsta ränta är räntan på det bud med högst ränta som fortfarande är med i budgivningen.

Vilken ränta får jag som långivare?

Långivaren får den begärda räntan i budgivningen, givet att budet kom med i lånet. Räntan betalas till dig kvartalsvis av Toborrow, som samlar in betalningarna från låntagaren. Räntan anges som en årsränta. Ska lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Bli medlem
Buda på autopilot?

Autobud innebär att du budar automatiskt enligt kriterier du tidigare bestämt. Det är ett sätt att låna ut som kräver ett mindre engagemang från dig som långivare.

Hur hanterar jag riskerna med att låna ut?

Att investera och låna ut pengar innebär alltid vissa risker. Det är därför viktigt att du är medveten om vilka risker du tar och hur du kan hantera dessa. Detta gör du bland annat genom att sprida dina risker mellan många olika företag, se över hur lån på Toborrow passar ihop med dina andra investeringar och begära en ränta som kompenserar för riskerna du tar. Då kan du gå plus, trots att något enstaka företag får svårt att betala tillbaka lånet. Toborrow gör en riskbedömning och sätter en riskbetyg på varje företag som lånar. Men beslutet att låna ut, och hur mycket, är alltid ditt.

Viktigt att ha i åtanke om risk:

Diversifiera: Att låna ut lite till många innebär ofta lägre risk än att låna ut mycket till få

Granska: Om du vill låna ut mycket till ett bolag, bör du granska det noggrant först

Se till helheten: Tänk på hur lån på Toborrow passar ihop med din övriga ekonomi

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Företaget behöver inte gå bra i framtiden för att det gått bra historiskt.

Mer om säkerheter

Lån med säkerhet

Alla lån som Toborrow förmedlar är garanterade med någon form av säkerhet. Denna kan utgöras av borgen (personlig och/eller moderbolag) eller en företagsinteckning. Säkerheten är avgörande för vad du som långivare kommer att få tillbaka om det visar sig att företaget går i konkurs. Om låntagaren får betalningssvårigheter hanterar Toborrow den efterföljande processen som långivarombud.

Skuldebrev och borgen upprättas elektroniskt mellan dig och låntagaren genom legalt korrekta avtal och finns således skriftligt.

Personlig borgen

En personlig borgen innebär att en eller flera nyckelpersoner i företaget har åtagit sig ett personligt betalningsansvar om företaget skulle få svårt att betala lånet. Den som förbinder sig att betala kallas borgensman. Du som långivare och fordringsägare kallas borgenär. Det är vanligt med flera borgensmän. Syftet med borgen är främst att säkerställa att företagaren inte ska ha möjlighet att bli av med skulden genom att begära ett företag i konkurs.

Moderbolagsborgen

Även moderbolag kan gå i borgen för ett dotterbolags skulder. Om dotterbolaget får problem att betala en långivare kräva betalning från moderbolaget istället.

Företagshypotek

Företagshypotek är en särskild säkerhetsrätt. Den innebär att rörelseegendomen i ett företag, som till exempel ett varulager, utgör säkerhet för lånet. En företagshypotek är inte knutet till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Bli medlem
Kreditprövning

För att du ska känna dig trygg med att du får en god avkastning har alla företag som lånar pengar på Toborrow genomgått en grundlig kreditprövning och utvärdering.