Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Leasing - hur fungerar det?

En alternativ finansieringsmetod för ditt företag

Try another amount

Try another term

ungefärlig månadskostnad:
kr


Vad är leasing?

Leasing är ett finansieringsalternativ som är vanligt för företag. I princip allt som klassas som lös egendom, kan tas upp som en tillgång och som går att göra avskrivningar på går att leasa. Det är därför vanligt att leasa större investeringar i lös egendom såsom entreprenadmaskiner, bilar och diverse kontorsutrustning.

Hur fungerar leasing och vad innebär det för mig?

Ett leasingupplägg på din investering innebär att du hittar en finanspartner som köper och har ägandeskapet av objektet, men hyr ut det till dig via ett leasingavtal. Det påminner därför om en slags långtidshyra där du har nyttjanderätten för objektet, men inte äganderätten. Därför passar leasing som finansieringslösning för företag som vill göra större investeringar i egendom, men inte vill binda kapital.

Efter leasingperiodens slut får du ofta alternativet av din finanspartner att antingen fortsätta leasingen till en reducerad leasingavgift eller köpa loss egendomen från denna och överta äganderätten av objektet. Det förekommer flera olika typer av leasing såsom finansiell och operationell leasing, där den främsta skillnaden utgörs av vem som har ansvar för produkten under leasingperioden avseende försäkringar, service och underhåll.