Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Ordlista

Här förklarar vi vanligt förekommande ord i lånebranschen

Alfabetisk lista över lånerelaterade ord

Här följer en alfabetisk lista med de vanligaste lånerelaterade ord som du kan stöta på när du ska ansöka om lån eller låna ut pengar.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmaärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär och är inte samma sak som en borgensman.

Borgensman

Att skriva upp sig om borgensman innebär att du går i borgen för en låntagare som av olika anledningar själv inte anses kunna stå för lånet, exempelvis om den personen inte har tillräckligt med säkerhet för lånet.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du en sak som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Omstartslån

Ett omstartslån, som även kallas samlingslån, erbjuder dig möjligheten att samla alla dina lån och krediter till ett enda privatlån. På så sätt kan du sänka din totala månatliga räntekostnad.

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är menade att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast alltid vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle.

Ränta på företagslån

Den ränta du ska betala på ditt företagslån kan variera kraftigt beroende på företagets ekonomiska situation. Om företaget har hög lönsamhet eller om du kan lämna säkerhet för företagslånet så får du i regel en lägre ränta.

Topplån

Ett topplån är ett lån som täcker resterande kostnad för ett objekt som inte täcks av bottenlånet och har vanligtvis en högre ränta. Om du lånar till en bostad kan du låna upp till 85% i bottenlån. Om du måste låna till högre värde än 85% av kostnaden måste du teckna ett topplån.