Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Ordlista

Ord som kan förekomma vid ansökan om företagslån

Affärsplan

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna på visa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmaärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Borgensman

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär även kallat fordringsägare.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan anskaffa rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du en sak som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är menade att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast alltid vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle.

Ränta på företagslån

Den ränta du ska betala på ditt företagslån kan variera kraftigt beroende på företagets ekonomiska situation. Om företaget har hög lönsamhet eller om du kan lämna säkerhet för företagslånet så får du i regel en lägre ränta.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.