Vi använder cookies för att samla in data bl.a. för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Läs mer. Acceptera

Ordlista

Nedan har vi vi listat vanliga ord som kan förekomma vid ansökan om företagslån.

Affärsplan

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Aktiebok

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare och behövs för att kunna på visa vem som är bolagets verkliga huvudman.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Borgensman

En borgensman är någon som skriver under borgen för en låntagare och därmed förbinder sig att betala låntagarens skuld, det vill säga själva lånet, om denna inte klarar av det ekonomiskt.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär även kallat fordringsägare.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Fakturabelåning

Fakturabelåning kan vara ett alternativ till andra finansieringsformer för dig som företagare. Här kan du läsa om vad det innebär och hur det fungerar.

Fakturaköp

Genom att sälja dina fakturor vidare till ett finansbolag kan du frigöra kapital och få ett förbättrat kassaflöde. Läs mer här om hur det fungerar.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan anskaffa rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du en sak som garanti när du lånar pengar. Det kan exempelvis vara en bostad som banken kan beslagta om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är menade att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast alltid vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Förteckning över de mest representativa tjänsterna som är knutna till betalkonton i Sverige

Den här ordlistan har sammanställts av Finansinspektionen i enlighet med EU-regler. Toborrow ska hålla den tillgänglig för konsumenter.

Betalning, debetkort utomlands

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Betalning, giro

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.

Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.

Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.

Betalning, giro med kuverttjänst

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.

Betalning, Swish

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.

Betalning, till annan bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Betalning, till samma bank, SEK-konto

På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.

Kontantuttag

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.

Kontantuttag utomlands

Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.

Stående överföring, till konto i annan bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.

Stående överföring, till konto i samma bank

På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.

Tillhandahållande av debetkort

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.

Tillhandahållande av konto

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

Förteckningen har tagits fram av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32. Skyldigheten för Toborrow att tillhandahålla ordlistan framgår av lagen (2010:751) om betaltjänster.

Ange ett giltigt amount.

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån