Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Affärsplan - vad är det?

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet.

Tips när du formulerar en affärsplan:

  1. Mål- När ska affärsplanen vara klar?
  2. Definiera för vem och varför du skriver.
  3. Samla information.
  4. Skriv kort och koncist.
  5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar.
  6. Ta hjälp när det behövs.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån