Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Aktiebok

Så skapar du en aktiebok på en minut

Styrelsen i ett aktiebolag måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare.

En aktiebok behövs bland annat för att kunna ansöka om företagslån. Den behövs för att kunna påvisa vem som är bolagets s.k. verkliga huvudman, vilket långivaren enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste känna till.

Det finns inget officiellt format för hur en aktiebok ska vara utformad, men om det finns få ägare i bolaget så är det väldigt lätt att skapa en.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån