Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Amortering

Amortering - vad är det?

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Den betalas tillsammans med räntan, det vill säga varje månad eller kvartal. I låneavtalet står det vilken modell som används för att räkna ut ditt amorteringsbelopp: rak amortering eller annuitetslån.

Vanligast är rak amortering där du betalar tillbaka lånet med en fast summa varje månad. Utöver amorteringen betalar du ränta. Vid annuitet betalar du ett bestämt belopp som omfattar både amortering och ränta. Den totala räntekostnaden för ett lån med rak amortering blir lägre än för ett lån med annuitetslån. För att välja en rak amortering krävs det att din ekonomi tillåter en hög amorteringstakt redan när du tar lånet. Fördelen med annuitetslån är att man kan hålla utgifterna nere de första åren.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån