Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Borgenär

Borgenär – vad innebär det?

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär. Borgenär är inte samma sak som borgensman.

Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en gäldenär. En borgenär kan även vara den person eller företag som sålt en vara eller utfört en tjänst med kravet att få betalt i efterhand. Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse, vanligtvis reglerat i ett avtal eller ett skuldebrev.

Begrepp att hålla koll på:

  • En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar
  • Gäldenären är den som står i skuld till borgenären
  • Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån