Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Effektiv ränta

Effektiv ränta - vad är det?

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Enligt en undersökning har en stor del av Sveriges befolkning svårt att förstå vad den effektiva räntan innebär. Vad innebär den då? Den effektiva räntan beräknar den totala räntekostnaden uttryckt i procent för ett lån som löper på ett år. Om ett lån inte löper på ett år, måste den, enligt lag, effektiva räntan räknas ut som att du förnyar lånet vid varje betalningstillfälle utan att betala av den upplupna räntan. Du skulle då alltså ta ett lån för att kunna betala av lånet plus den tidigare upplupna räntan.

För att det ska vara lättare att snabbt få en överblick över lånets totalkostnad måste långivarna enligt konsumentkreditlagen uppge den effektiva räntan. Utifrån detta går det att räkna fram den totala kostnaden för lånet, inklusive nominell ränta och avgifter. Det gör det lättare för dig att jämföra den faktiska kostnaden för lånet som långivaren erbjudit dig. Den effektiva räntan återspeglar alltså den totala kostnaden för lånet.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån