Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Företagshypotek

Nedan förklarar vi vad ett företagshypotek innebär, vilka avgifter som förekommer och hur du ansöker.

Vad är företagshypotek?

Om du är en näringsidkare som tänkt låna pengar till din verksamhet kan du välja att lämna säkerhet för lånet. Det finns olika typer av säkerheter som du kan lämna beroende på företagets förutsättningar. Ett företagshypotek är en säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Ett företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en inteckning av företagets tillgångar såsom inventarier, kundfordringar och varulager. I praktiken innebär detta att du som näringsidkare kan teckna företagets tillgångar som säkerhet när du lånar pengar. Om du av någon förmodan inte skulle klara av att betala tillbaka lånet kan långivaren göra anspråk på dina tillgångar.

Fördelar med företagshypotek

Om du lånar pengar med säkerhet kan du förhandla dig till en lägre ränta än om väljer ett företagslån utan säkerhet. Det finns flera banker som accepterar företagshypotek som säkerhet. Hos Toborrow kan du lämna företagshypotek som säkerhet och på så vis låna pengar till konkurrenskraftiga räntor.

Företagshypotek är ett bra sätt att förhandla sig till en lägre ränta vid företagslån samtidigt som det inte är knuten till en viss egendom. Egendomen kan skifta med tiden. På så vis har du alltid fullt bestämmande över företagets tillgångar, även när du lämnar företagshypotek som säkerhet vid företagslån.

Så ansöker du om företagshypotek

Vem som helst kan ansöka om ett företagshypotek, såväl fysiska som juridiska personer. Du ansöker hos Bolagsverket genom att lämna in ett företagsinteckningsbrev. I inteckningsbrevet skriver du vilket beloppet du vill inteckna och brevet ska sedan undertecknas av en behörig person för företaget, exempelvis en firmatecknare.

När din ansökan har blivit godkänd skickas ett företagsinteckningsbrev ut till dig. Inteckningsbrevet skickas ut skriftligt eller elektroniskt och registreras även i inteckningsbrevsregistret. Du ska därefter betala relevanta avgifter.

Stämpelskatt

När du tar ut ett företagshypotek ska du betala en så kallad stämpelskatt. Skatten motsvarar 1 procent av det totala inteckningsbeloppet och ska betalas in till Bolagsverket. Om du exempelvis ansöker om företagshypotek på 150 000 kronor ska du betala en stämpelskatt på 1 500 kronor.

Du betalar stämpelskatten när företagshypoteket har blivit beviljat. Inskrivningsmyndigheten kommer då att skicka ut ett företagsteckningsbrev där det står hur mycket du ska betala. Har du fått ett skriftligt företagsinteckningsbrev ska du betala mot postförskott, men har du istället fått det elektroniskt ska du betala via autogiro.

Döda ett företagshypotek

Du kan välja att ta bort företagshypoteket som säkerhet under lånets löptid, även kallat att döda ett företagshypotek. Om du väljer att döda ett företagshypotek måste du först få ett det beviljat av banken. Du kommer då i regel oftast behöva lämna en annan säkerhet, betala av lånet eller höja din ränta.

Har du fått godkännande av banken skickar du in en ansökan om att döda företagshypoteket till Bolagsverket. Ansökan kan ske både skriftligt eller elektroniskt. Bolagsverket skickar därefter ut ett inskrivningsbevis till dig och företagshypoteket blir automatiskt utan verkan.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån