Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Lån med säkerhet

Om du som företagare vill låna pengar kan det vara en bra att lämna en säkerhet för lånet eftersom banker och långivare ibland behöver en garanti om du som låntagare skulle få svårigheter att betala tillbaka lånet.

Vad är lån med säkerhet?

Att ta ett lån med säkerhet innebär att du kan erbjuda ett föremål som garanti när du lånar pengar, exempelvis fastighetspant, varulager eller bilar som finns i företaget. Om ett företag inte skulle klara av att betala tillbaka företagslånet kan långivaren kräva att säkerheten säljs.

När du lämnar säkerhet för ett lån kan du oftast få bättre villkor jämfört med om du lånar pengar utan säkerhet. Det vanligaste är att du får lägre ränta och längre amorteringstid. Ju mer värdefull säkerhet du lämnar, desto bättre villkor kan du få.

På Toborrow kan du låna pengar till ditt företag till konkurrenskraftig ränta när du lämnar säkerhet för lånet.

Anledningen till att banker och långivare ibland kräver säkerhet för lån beror på flera faktorer. Exempelvis kan det krävas säkerhet för lånet ifall företaget har betalningsanmärkningar eller en låg kreditvärdighet. Det finns många typer av säkerheter att lämna och vilken som är bäst för dig beror på vilket typ av lån du tänkt ansöka.

Gå i borgen

Att gå i borgen innebär att en eller flera personer tar på sig rollen som borgensmän. Om företaget inte skulle klara av att betala tillbaka lånet kan banken istället kräva borgensmännen på betalning. Personen som går i borgen kan antigen vara en privatperson eller ett moderbolag som lånar pengar till ett dotterbolag, även kallat moderbolagsborgen.

Att använda sig av borgensman vid en låneansökan är framför allt vanligt för nystartade företag som saknar långtgående finansiell historik. Dessa företag saknar nämligen bevis för att kunna betala tillbaka lånet. Borgensmannen åtar sig ansvaret att betala tillbaka pengarna ifall företaget skulle gå i konkurs.

Företagshypotek

När du lånar pengar till ditt företag kan du teckna företagets tillgångar som säkerhet, även kallat företagshypotek. Tillgångarna kan bestå av exempelvis inventarier, kundfordringar eller varulager. Om du inte skulle klara av att betala tillbaka lånet kan banken göra anspråk på dina tillgångar. Företagshypotek är idag vanligt vid företagslån då egendomen kan skifta med tiden och ger på så vis ägaren alltid fullt bestämmande över företagets tillgångar.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån