Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Personlig borgen

Här förklarar vi vad det innebär att gå i personlig borgen, vilka krav som ställs och olika typer av borgensförbindelser.

Vad är personlig borgen?

Om tänkt låna pengar till ditt företag kan du ibland vara behov av en borgensman som säkerhet för lånet. Att välja en eller flera borgensmän som säkerhet för lånet kan även ge ditt bättre villkor.

Att gå i personlig borgen innebär att en eller flera personer i företaget åtar sig rollen som borgensmän. Om företaget av någon förmodan inte skulle klara av att betala tillbaka lånet blir dessa personer personligt betalningsansvariga för lånet. På så vis kan borgenären (långivaren) försäkra sig om att få pengarna tillbaka, även ifall företaget går i konkurs.

Många långivare kräver en borgensman som säkerhet för företagslån. Kravet är framför allt vanligt för små företag som saknar långgående finansiell historik, och kan därmed inte bevisa att de kan betala tillbaka lånet. För mindre företag innebär detta en risk då borgensmannen oftast är ägaren. I utbyte får företaget istället bättre villkor än vid lån utan säkerhet. Hos bland annat toborrow.se kan du ansöka om företagslån till konkurrenskraftiga räntor när du använder dig av en eller flera borgensmän.

Krav på borgensmän

Innan ditt företag kan välja att använda sig av borgensmän som säkerhet för lån finns det en del krav du bör tänka på. Personerna måste vara svenska medborgare, ha en ordnad ekonomi och vara fri från betalningsmärkningar. Långivaren kommer därefter att kolla upp respektive persons kreditvärdighet innan lånet kan godkännas.

Om alla uppgifter i kreditupplysningen stämmer överens med långivarens krav är det enkelt att ansöka om ett företagslån. Du gör detta enklast hos respektive banks hemsida. Uppge borgensmännens uppgifter och be dem signera åtagandet direkt via BankID. För mindre företagslån räcker det oftast med en borgensman. Har du istället tänkt ansöka om större lån krävs det fler borgensåtaganden. Olika långivare har givetvis olika krav.

Typer av borgensförbindelser

Har du valt en eller flera borgensmän finns det två olika typer av borgensförbindelser borgensmännen kan välja mellan, enkel borgen och proprieborgen. Olika långivare ställer olika krav, men tänk på att de olika förbindelserna påverkar borgensmännen olika om företaget inte skulle klara av att betala tillbaka lånet.

Proprieborgen är den vanligaste typen av borgensförbindelse och ställs oftast för företagslån. Det här är även den enda förbindelsen där det är tillåtet att använda sig av flera borgensmän som säkerhet. åtagandet innebär att låntagaren och borgensmännen är lika skyldiga att betala tillbaka skulden. Dessutom kan långivaren välja att kräva vem som helst av borgensmännen på skulden. Långivaren behöver därför inte ta hänsyn till respektive persons ekonomiska situation.

Om ditt företag istället tänkt lånar mindre pengar och endast behöver en borgensman accepterar en del långivare enkel borgen som borgensförbindelse. åtagande innebär att långivare först måste skicka skulden till Kronofogden, som sedan utreder företagets möjligheter att betala tillbaka lånet. Det är inte först när Kronofogden anser att företaget inte kan betala tillbaka skulden som långivaren kan kräva borgensmannen på skulden.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån