Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer.

Verklig huvudman

Verklig huvudman – vad innebär det?

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. På grund av ett nytt lagförslag 2017 förändrades definitionen av verklig huvudman. Definitionen av verklig huvudman, lagförslaget baserat på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet ska varje EU-land ha ett centralt register över verkliga huvudmän.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Try another amount

Try another term

Ungefärlig räntekostnad:  kr/mån