Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

AB-hem äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige, gärna lite gammaldags hus på landet eller k-märkta sekelskifteshus i småstäder eller vackert belägna hus vid sjö eller skog.

Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt och helt utan spekulation. Vår målsättning är att tillhandahålla:

- bra naturnära bostäder där hyresgäster trivs och bor kvar
- varsamt renoverade vackra hus med svenskt kulturvärde
- möjlighet till trivsamma omväxlande jobb på små orter

Bostadsfastigheter har historiskt varit mycket fördelaktigt att investera i, men är också lågavkastande. Räntan på detta lån behöver stanna på max 4,3%, annars tvingas vi tyvärr att tacka nej till lånet.

Alla AB-hems hus ägs idag genom 26 dotterbolag. Serpentinen 9 AB är ett dotterbolag som äger fastigheten Serpentinen 9 i Sala centrum.

Byggnaden ett vackert sekelskifteshus i tegel som innehåller många spännande bostäder och verksamheter. Några av lägenheterna har kakelugnar, andra byggdes 2015, är supermoderna hyreslägenheter med egen gillestuga. Serpentinen 9 hyr också ut lokaler till en sjukgymnastik och en tyngdlyftarklubb.

Bakom huset finns en stor inhägnad trädgård med äppelträd, och ändå bor man mitt i centrum. Det är två minuters gångavstånd till gågatan med de flesta av Salas butiker och två minuter till centralstationen med bra pendling till orter som Uppsala och Västerås.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Pant i fastighet,  Moderbolagsborgen
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Uthyrning och förvaltning a...
  • Säte: Örebro län

Varför vill vi låna?

AB-hem har femdubblat verksamheten på sju år och fortsätter växa stadigt. Vi lånar för att fortsätta utveckla verksamheten på exakt samma sätt genom att köpa fler liknande hus.

Genom att erbjuda Toborrows långivare att vara med på den resan, frigör AB-hem egna medel, som idag ligger låsta i dotterbolagen. När långivarens pengar sätts in i dotterbolaget, kan AB-hem ta tillbaka exakt samma belopp. Det är dessa medel vi använder till nyförvärv.

Och vem vet - kanske kommer dessa nya hus, färdigrenoverade och fullt uthyrda, också upp på Toborrows hemsida om ett eller ett par år.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Branschen: Fastigheter är en trygg och stabil bransch, en "tung" bransch med orubbliga värden i botten. Husens värde förändras inte för långivaren om något oväntat skulle hända den som driver företaget. Fastigheter är också den företeelse i samhället som banker allra helst belånar.

Bostäder: Det som kallas kommersiella fastigheter kan bestå av bostäder (låg risk) eller lokaler (högre risk). AB-hem är ett rent bostadsföretag. Lokaler vi har ligger i bostadshus, som i Serpentinen 9, där finns en sjukgymnastik och tyngdlyftarklubb. Båda har hyrt länge, över tio år, och är stabila hyregäster.

Pant i fastighet: Lånet ges mot pant i fastighet med turordning direkt efter banklånet.

Borgen: AB-hem kommer under 2017 genom Toborrow att erbjuda ett flertal olika lån med pantbrev i olika hus. Utöver panten borgar därför moderbolaget, med högsta kreditvärdighet, "triple-A" hos Soliditet, för samtliga lån. Tanken med det är att långivaren själv inte skall behöva ha kunskapen att bedöma vilket hus som går bäst, utan välja fastighet med hjärtat - efter färg, form, trivselkänsla eller kanske en ort du har koppling till.

Koncernen: AB-hem har funnits i åtta år och de 26 dotterbolagen äger idag fastigheter för ca 200 miljoner, belånade i bank till endast cirka 65%. Vi spekulerar inte i att köpa och sälja fastigheter, utan köper för att förvalta långsiktigt och tjäna pengarna på hyresintäkter. Fastigheterna finns på 14 olika orter i fem län, vilket utgör en mycket god riskspridning.

Finansiell information

Finansiering i bank finns givetvis redan, eftersom husen Toborrows låntagare investerar i redan är köpta. Då vi amorterat ner vissa lån varierar bankbelåningen mellan 51-70% i de olika husen. Resten är egen insats från AB-hem, ibland alltså upp till så mycket som 49%. Toborrows långivare erbjuds nu att ta över AB-hems lån upp till max 85%. AB-hem står alltid kvar med 15% egen insats.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2017-04-01 2016-09-30 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 864 830 -
Övriga rörelseintäkter 0 N/A -
Avskrivningar 0 225 -
Rörelseresultat (EBIT) 498 195 -
Finansiella intäkter 0 108 -
Finansiella kostnader 103 63 -
Resultat efter finansnetto 395 240 -
Årets resultat 395 0 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 13 969 13 969 -
Omsättningstillgångar 109 0 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 14 078 13 969 -
Eget kapital 488 50 -
Summa obeskattade reserver 0 N/A -
Långfristiga skulder 13 490 13 285 -
Kortfristiga skulder 100 634 -
Skulder och eget kapital 14 078 13 969 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 57.64% 23.49% -
Nettomarginal, % 45.72% 28.91% -
Soliditet, % 3.47% 0.35% -
Kassalikviditet, % N/A 0% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Koncernöversikt

AB-hem äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige, gärna lite gammaldags hus på landet. Det kan vara k-märkta sekelskifteshus i småstäder som Sala, Enköping, Storvik och Kopparberg eller ute i naturen på småorter som Torsåker, Odensbacken och Hasselfors.

Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt, helt utan spekulation. Vi väljer sådana småorter där efterfrågan på lägenheter är stor, t ex Sala och Kopparberg eller på pendlingsavstånd från tillväxtorter som Örebro och Gävle. Där har vi många hus med AAA-lägen mitt i centrum.

Bostadsfastigheter har historiskt varit mycket fördelaktigt att investera i men är också lågavkastande. Räntan på lån mot pant i fastighet ligger hos AB-hem på 4,1% - 4,8%. Blir sluträntan högre än så kommer vi tyvärr att tacka nej till lånet.

Ekonomi

Vår avkastning bygger alltid på ett starkt kassaflöde av hyresintäkter, inte på att köpa/sälja och tjäna pengarna på värdestegringen. Varför? Jo, värdestegringen sker ju hela tiden ändå, så för oss blir det dubbla intäkter. Först en reell intäkt från dag ett, genom att vi aldrig köper hus som avkastar mindre än 6-7%, plus en vilande intäkt som ligger en värdeökning som blir allt större ju längre vi behåller fastigheten.

Husen ökar lika mycket i värde även för oss fastighetsägare som inte säljer efter bara några år. Ibland till och med mer, eftersom vi som behåller sina hus gärna investerar i värdehöjande åtgärder, t ex bergvärme, energibesparing och trivselhöjande åtgärder. Några exempel:

Fastighet A: Köpeskilling 2010: 5,2 mkr Åtgärd: Bergvärme, fasad och fönster. Värdering Svefa 2016: 10,5 mkr

Fastighet B: Köpeskilling 2010: 28,5 mkr Åtgärd: Bergvärme, åtta nya lägenheter (en vind och en ombyggd lokal) Värdering Forum 2016: 43,8 mkr

Fastighet C: Köpeskilling 2013: 10,5 mkr Åtgärd: Bergvärme, justering av hyror Värdering Forum 2016: 15,5 mkr

Fastighet D: Köpeskilling 2012: 1,6 mkr Åtgärd: Bergvärme, utvändig och invändig renovering, fylla nio vakanser Värdering Svefa 2016: 8,3 mkr

Triple-A: Under 2016 uppnådde moderbolaget högsta kreditvärdighet, AAA, som bara 3% av Sveriges företag uppnår. Bisnode/Soliditet står bakom bedömningen. För att få s k triple-A, kräver man att bolaget omsätter mer än två miljoner har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt samt att man har varit verksam i minst 10 år eller har ett eget kapital som överstiger tio miljoner.

Historik och bakgrund

Jag som grundat AB-hem heter Annika Backlund. Tidigare drev jag familjeföretag inom turism - en stugby vid havet i Bohuslän. När jag 2009 sålde halva företaget till min bror valde jag att investera pengarna i ett åttiotal lägenheter i Mellansverige. Det var så det började.

Det fina med att vara hyresvärd är kombinationen av att arbeta med människor och byggnader. Jag är särskilt glad när vi får möjlighet att förvärva, rusta och vårda gamla fina kulturhus och möjliggöra för hyresgäster att bo i dessa äldre hus som har själ och bär en historia. Jag gillar utmaningar. Ibland har vi köpt eländiga fastigheter som ingen annan köpare vill ta sig an. Man är helt enkelt inte beredd lägga ner det jobb som krävs. Dessa fastigheter är idag renoverade, fullt uthyrda och ger också en fin avkastning.

Det går mycket bra för AB-hem. Företaget växer stadigt. Idag är vi över femton medarbetare som tillsammans kan vara stolta över verksamheten. De flesta jobbar ute bland husen och hyresgästerna och det är så jag tycker det skall vara. Administrationen består idag bara av mig själv, vår bovärd samt ett antal robotar i molnet som läser, betalar och bokför våra fakturor.

Förutom entreprenörskapet har jag läst mycket på universitet, allt från astronomi till bibelspråk, har även en journalistexamen. På åttiotalet skrev jag artiklar om det som då kallades "etiskt sparande" - att spararen skall kunna påverka hur pengarna används. Därför storgillar jag fenomenet crowdfunding och tycker det är spännande att så många långivare vill vara med och hjälpa oss att skapa ett ännu större och bättre AB-hem. Tack!

Målsättning och framtidsplaner

Vår målsättning är att tillhandahålla - bra naturnära bostäder där hyresgäster trivs och bor kvar - varsamt renoverade vackra hus med svenskt kulturvärde - trivsamma omväxlande jobb på små orter

Utveckling sedan starten:

2009: Vi börjar med 80 lägenheter, 5 mkr omsättning

2013: Ökning till 150 lägenheter, 7,5 mkr omsättning

2015: Ökning till 300 lägenheter, 13,5 mkr omsättning

2016: Ökning till 400 lägenheter, 21 mkr omsättning under ökningsåret 2016, idag 2017 med drygt 400 lgh, 27 mkr omsättning.

Framtidsplaner: Egentligen handlar det om att fortsätta med samma lyckade koncept. De medel som tillförs bolaget av Toborrows långivare eller andra invsterare, kommer att användas till förvärv av liknande fastigheter framöver liksom dem som redan finns, som ni ser exempel på nedan. Vi vill göra företaget ännu större och därmed mer stabilt.

Nyförvärv: Vid nyförvärv kommer vi att prioritera så här - i första hand fler hus på orter där vi redan finns - i andra hand att gå in på nya orter i län där vi redan finns - går in in nya län gör vi bara om själva objektet är mycket attraktivt Tanken är också att börja köpa från större aktörer, där man förvärvar fler objekt vid ett och samma förvärv. Det kan vare ett fastighetsbestånd som ligger utspritt, men fortfarande i samma stad eller samma bygd.

Finansieringsupplägg

Finansiering idag: AB-hem har inga topplån utan endast botttenbelåning i bank. Vi arbetar med SEB, Handelsbanken, Swedbank samt Hälsinglands Sparbank. Belåningsgraden varierar mellan 51% och 70% beroende på hur mycket som amorterats.

Lån till nyförvärv: Det klokaste sättet för ett fastighetsbolag att ta fram medel till nyförvärv är att låna på befintliga hus, eftersom dessa är trygga och förutsägbara. Vi vet ju själva precis hur mycket varje hus avkastar. Det är denna fördel vi drar nytta av i samarbetet med Toborrow.

Lånen går till så att vi från Toborrows långivare går till 85% belåningsgrad i varje fastighet mot en lite dyrare ränta än bankens 1,5%. Max ränta vi kan acceptera är ca 4,8%. På så sätt får vi loss egna medel ur dotterbolagen som kan användas till att starta nya dotterbolag som köper nya hus. AB-hems egna medel ligger alltid kvar i dotterbolaget till minst 15%.

AB-HEM: 15% BANK: 51% - 70% TOBORROW: 15% - 34%

Dubbla säkerheter: Som säkerhet för lånen ges pant i fastighet direkt efter banklånet - en säkerhet som av banker och andra kreditinstitut bedöms som mycket stark.

Utöver panten borgar moderbolaget Annika Backlund AB, med högsta kreditvärdighet, "triple-A" hos Soliditet, för samtliga lån. Tanken med det är att långivaren själv inte skall behöva ha kunskapen att bedöma vilket dotterbolag som går bäst, utan välja fastighet med hjärtat - efter färg, form, trivselkänsla eller kanske en ort man har koppling till.

Det fungerar också så i koncernen att de dotterbolag som går bäst skjuter upp sitt överskott i moderbolaget, som i sin tur skickar ner dessa medel i de dotterbolag där man håller på med större renoveringar eller ombyggnader. På så sätt jämnas resultatet ut mellan de olika systerbolagen.

Nu kanske den uppmärksamme långivaren frågar sig varför kreditbetyget för moderbolaget Annika Backlund AB, som var B förra året, nu plötsligt sjunkit till C. Går det inte så bra för AB-hem som man påstår?

Svaret är: Jo, det gör det givetvs. Omsättningen i koncernen som helhet har ökat från 13 till 23 mkr. Nya fastigheter har köpts för ca 30 mkr.

Anledningen till att moderbolagets kreditbetyg sjunker är att både tillgångar och vinster numera redovisas i varje enskilt dotterbolag. De syns helt enkelt inte här.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2017-04-01 2016-09-30 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 864 830 -
Övriga rörelseintäkter 0 N/A -
Avskrivningar 0 225 -
Rörelseresultat (EBIT) 498 195 -
Finansiella intäkter 0 108 -
Finansiella kostnader 103 63 -
Resultat efter finansnetto 395 240 -
Årets resultat 395 0 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 13 969 13 969 -
Omsättningstillgångar 109 0 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 14 078 13 969 -
Eget kapital 488 50 -
Summa obeskattade reserver 0 N/A -
Långfristiga skulder 13 490 13 285 -
Kortfristiga skulder 100 634 -
Skulder och eget kapital 14 078 13 969 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 57.64% 23.49% -
Nettomarginal, % 45.72% 28.91% -
Soliditet, % 3.47% 0.35% -
Kassalikviditet, % N/A 0% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Dokument

Pantavtal
Här kan du se mallen för det pantavtal som ingås när lånet accepteras.
Moderbolagsborgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.
Halvårsresultat AB-Hem 1610-1703
Inklusive fastigheter.
Koncernstruktur
Koncernstruktur per 2017-04-27.
Balansräkning 2016-09-30
Inklusive fastigheter.
Resultaträkning 2016-09-30
Inklusive fastigheter.
Årsredovisning 2015-10-01 - 2016-09-30
Reviderad årsredovisning för perioden 2015-10-01 - 2016-09-30.
Fastigheter
Komplett förteckning över fastighetsbeståndet per 2017-04-27.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet