Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
AB Småland Trappindustri

Vilka är vi?

AB Småland Trappindustri

Företaget bedriver tillverkning av trappor, kök, dörrar, fönster, listverk och övriga specialsnickerier i trä. Vi jobbar med alla träslag och har 60 års erfarenhet i branschen. En av våra styrkor är specialtillverkning av trappor för bästa inpassning i befintliga lokaler och nybyggen. Gammal hantverkstradition kombineras med moderna maskiner och CAD-verktyg i vår fabrik i Ukna som ligger mitt mellan Västervik och Linköping.

Möt oss på Facebook: https://www.facebook.com/smalandstrapp/ eller vår hemsida: https://www.smalandstrapp.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: AB Småland Trappindustri
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 oktober 2015
 • Verksamhet: Tillverkning av övriga bygg...
 • Säte: Kalmar län

Varför vill vi låna?

“Vi flyttar till dubbelt så stora lokaler och kommer samtidigt investera i en CNC-maskin”

Vår befintliga lokal har blivit för liten så vi flyttar under juni månad till dubbelt så stora lokaler i Åtvidaberg. Samtidigt kommer vi även investera i en CNC-maskin som vi kommer installera under augusti månad.

Bakgrunden till detta är ökande antal ordrar till större byggföretag.
Volymökningen, byte av lokal och maskininvesteringar är kostsamt
så har vi nu ett kapitalbehov och vänder oss därför till Toborrow.

Krister Gustafsson Delägare & Ledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Krister har tidigare lånat genom Toborrow via Electrotech Sweden AB som sköter betalningar tidsenligt. Som säkerhet för lånet lämnar Krister personlig borgen samt företagsinteckning.

Finansiell information

Förväntad omsättning för 2018 är 5.250.000 kronor, vilket nästan är tre gånger den omsättning företaget levererade under 2017. Bolaget visar än så länge i år på en förlust, då stora kostnader inför flytten av verksamheten har tagits i början på året. Bolaget har en innestående order på 2.000.000 kronor som de jobbar emot just nu. Bolaget budgeterar med att göra ett plusresultat under 2018 på 206.700 kr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-04-30 2017-12-31 2016-09-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 596 1 783 592
Övriga rörelseintäkter 57 N/A N/A
Avskrivningar 0 36 20
Rörelseresultat (EBIT) -380 47 70
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 33 26 1
Resultat efter finansnetto -413 21 69
Årets resultat -413 16 53
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 397 355 180
Omsättningstillgångar 802 980 488
Summa tillgångar 1 199 1 334 668
Eget kapital 169 169 153
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 259
Kortfristiga skulder 1 442 1 165 256
Skulder och eget kapital 1 611 1 334 668
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -58.28% 2.63% 11.82%
Nettomarginal, % -63.34% 1.17% 11.65%
Soliditet, % 14.10% 12.66% 22.9%
Kassalikviditet, % 23.99% 44.97% 57.03%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet