Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Abitare Kristianstad AB

Vilka är vi?

Abitare Kristianstad AB

Abitare Kristianstad AB ingår i Abitarekoncernen som äger och förvaltar fastigheter, utvecklar byggrätter och prospekterar fastigheter i Öresundsregionen. Abitare Kristianstad förvärvades efter 2000 av moderbolaget Abitare Fastighetsutveckling AB. Bolaget grundades 1967.

Abitarekoncernen äger ett antal fastigheter i AAA-läge med kända hyresgäster så som Swedbank, Dressman, McDonalds, Region Skåne med flera.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 750 000 SEK
 • Löptid: 6 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Moderbolagsborgen,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Abitare Kristianstad AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 20 september 1967
 • Verksamhet: Byggande av bostadshus och ...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

“Bolaget genomför för tillfället en renovering av 4.000 kvm för en börsnoterad butikskedja som flyttar in i lokalerna Q2 2018. Detta kontrakt kommer ge mycket bra hyresintäkter med ett långt avtal på 25 år”

Lånet vi söker kommer att vara reglerat inom sex månader.

Tommy Qvarfort Ägare & Ledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har starkt flöde in av kapital under februari 2018 genom en tilläggsköpeskilling för försäljning av Byggrätter till Backahill AB vilket gör att lånet kan komma att återbetalas tidigare än avtalat.

Finansiell information

Bokslutet 2017-06-30 är reviderat och inskickat till revisorn för underskrift och inskick till Bolagsverket.

I rörelseresultatet ligger försäljningsvinst av byggrätter och i finansiella kostnader ligger en engångspost på 8,7 Mkr för nedskrivning av kundförlust. I resultatet ingår tillbakaföring av skatt på 4,3 Mkr.

Reavinsten har använts till att amortera ner banklån, vilket ses i jämförelsen mellan 2016/2017 och 2015/2016

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 16 909 6 407 10 859
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Avskrivningar 691 1 238 1 239
Rörelseresultat (EBIT) 16 218 1 928 6 264
Finansiella intäkter 155 -101 -351
Finansiella kostnader -10 319 1 685 2 061
Resultat efter finansnetto 5 899 142 3 852
Årets resultat 10 266 -16 123
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 114 705 132 996 133 894
Omsättningstillgångar 14 479 1 956 3 579
Summa tillgångar 129 184 134 952 137 473
Eget kapital 42 857 32 591 32 607
Summa obeskattade reserver 3 409 N/A N/A
Långfristiga skulder 64 226 91 977 89 065
Kortfristiga skulder 18 692 2 608 8 035
Skulder och eget kapital 129 184 134 952 137 473
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 95.9% 30.09% 57.68%
Nettomarginal, % 34.8% 2.21% 35.47%
Soliditet, % 33.2% 24.15% 23.71%
Kassalikviditet, % 32% 75% 44.54%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
A MYCKET GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Moderbolagsborgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet