Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Lorna Jane Sweden

Vilka är vi?

Lorna Jane Sweden

Active Wear Sweden AB har generalagenturen för varumärket "Lorna Jane" i Sverige och rättigheter för butiker i Norge. Lorna Jane är det australiensiska klädmärket som sedan starten 1990 tagit hemlandet med storm och nu sprider sig bland aktiva kvinnor världen över med 140 unika Lorna Jane butiker i Australien, kraftig expansion i USA med 35 butiker på tre år och 55 planerade för 2014. I Sverige har vi på bara två år gått från lansering till öppning av Europas två första och enda Lorna Jane butiker, 1 pop-up store och en webbshop parallellt med event och mässor och uppbyggnad av samarbeten med både företag och ambassadörer.
Med sitt funktionella material och innovativa design står Lorna Jane för mer än bara traditionella träningskläder. Lorna Jane erbjuder Active Wear-kläder som förenar fitness med fashion och kan användas i alla delar av en aktiv kvinnas liv. Lorna Jane står för hög kvalitet och inspiration enligt filosofin Move, Nourish, Believe.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Active Wear Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 oktober 2012
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Lorna Jane Sweden

“Den snabba tillväxten i kombination med lansering och marknadsföring av ett nytt varumärke gör att vi nu behöver kapital för expansion i form av popup stores, egna event och bredare sortiment av varor för våra butiker samt återförsäljare.”

Verksamheten och varumärket Lorna Jane har en unicitet i att varje månad erbjuda våra kunder nya designs med tema, färg och funktion. Till skillnad från andra varumärken har Lorna Jane 12 kollektioner per år och är inte
styrd av årstiderna. Iden är att varje månad inspirera med begränsad och unik kollektion. Det betyder att vi i stort sett varje månad importerar och flyger in varor från Australien. Med frakt, tull och momskostnader påverkas likviditeten i kombination med att vår tillväxt är stark. Med mer kapital kan vi utöka vår marknadsföring, förstärka säljstyrkan, arrangera egna inkomstgenererande event och utöka med fler popup-butiker. Vi kan dessutom utöka våra inköp av varor som vi av erfarenhet och efterfrågan vet kommer att sälja slut så fort de kommer in i butikerna och webshoppen.

Patrick och Helene VD/Vice VD och Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi går i rask takt mot en dubblerad omsättning i år från 3 mkr 2013 till ca 6 mkr 2014. Omsättningen per 140930 var 3,6 mkr och vi har nu årets starkaste månader framför oss. I jämförelse omsatte vi 1,7 mkr under Q4 2013 med endast 1 brand store. Budget för samma period 2014 är 2,5 mkr med fler butiker och ökad medvetenhet om varumärket. Vi har haft goda marginaler och gör bra resultat trots tillväxten. Vi har inga banklån eller krediter mer än en kontokredit hos SEB på 300 000 kr.

Finansiell information

Rörelseresultatet om -337 tkr beror på ökade personalkostnader samt investeringar för öppning av ny butik i Sundbyberg i maj. I och med nyöppningen har vi även haft kostnader för marknadsföring och event. Det betyder att vi nu tagit de största kostnaderna för i år och vi har även organiserat om personalen vilket vi kommer att se resultat på i slutet av året både i form av lägre personalkostnader samt ökad försäljning och i och med detta bättre resultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2014-09-30 2013-12-31 2012
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 680 3 273 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar N/A 70 -
Rörelseresultat (EBIT) -337 293 -
Finansiella intäkter 44 0 -
Finansiella kostnader 10 45 -
Resultat efter finansnetto -303 248 -
Årets resultat -303 153 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 985 1 059 -
Omsättningstillgångar 1 461 1 647 -
Summa tillgångar 3 007 2 707 -
Eget kapital 2 203 2 203 -
Summa obeskattade reserver N/A 40 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 1 067 464 -
Skulder och eget kapital 3 310 2 707 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -9.2% 8.95% -
Nettomarginal, % -8.2% 7.57% -
Soliditet, % 67.5% 82.53% -
Kassalikviditet, % N/A 245.68% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.