Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Active Wear Sweden AB har generalagenturen för varumärket "Lorna Jane" i Sverige och rättigheter för butiker i Norge. Lorna Jane är det australiensiska klädmärket som sedan starten 1990 tagit hemlandet med storm och nu sprider sig bland aktiva kvinnor världen över med 140 unika Lorna Jane butiker i Australien, kraftig expansion i USA med 35 butiker på tre år och 55 planerade för 2014. I Sverige har vi på bara två år gått från lansering till öppning av Europas två första och enda Lorna Jane butiker, 1 pop-up store och en webbshop parallellt med event och mässor och uppbyggnad av samarbeten med både företag och ambassadörer.
Med sitt funktionella material och innovativa design står Lorna Jane för mer än bara traditionella träningskläder. Lorna Jane erbjuder Active Wear-kläder som förenar fitness med fashion och kan användas i alla delar av en aktiv kvinnas liv. Lorna Jane står för hög kvalitet och inspiration enligt filosofin Move, Nourish, Believe.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 400 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Verksamheten och varumärket Lorna Jane har en unicitet i att varje månad erbjuda våra kunder nya designs med tema, färg och funktion. Till skillnad från andra varumärken har Lorna Jane 12 kollektioner per år och är inte
styrd av årstiderna. Iden är att varje månad inspirera med begränsad och unik kollektion. Det betyder att vi i stort sett varje månad importerar och flyger in varor från Australien. Med frakt, tull och momskostnader påverkas likviditeten i kombination med att vår tillväxt är stark. Med mer kapital kan vi utöka vår marknadsföring, förstärka säljstyrkan, arrangera egna inkomstgenererande event och utöka med fler popup-butiker. Vi kan dessutom utöka våra inköp av varor som vi av erfarenhet och efterfrågan vet kommer att sälja slut så fort de kommer in i butikerna och webshoppen.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi går i rask takt mot en dubblerad omsättning i år från 3 mkr 2013 till ca 6 mkr 2014. Omsättningen per 140930 var 3,6 mkr och vi har nu årets starkaste månader framför oss. I jämförelse omsatte vi 1,7 mkr under Q4 2013 med endast 1 brand store. Budget för samma period 2014 är 2,5 mkr med fler butiker och ökad medvetenhet om varumärket. Vi har haft goda marginaler och gör bra resultat trots tillväxten. Vi har inga banklån eller krediter mer än en kontokredit hos SEB på 300 000 kr.

Finansiell information

Rörelseresultatet om -337 tkr beror på ökade personalkostnader samt investeringar för öppning av ny butik i Sundbyberg i maj. I och med nyöppningen har vi även haft kostnader för marknadsföring och event. Det betyder att vi nu tagit de största kostnaderna för i år och vi har även organiserat om personalen vilket vi kommer att se resultat på i slutet av året både i form av lägre personalkostnader samt ökad försäljning och i och med detta bättre resultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2014-09-30 2013-12-31 2012
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 680 3 273 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar N/A 70 -
Rörelseresultat (EBIT) -337 293 -
Finansiella intäkter 44 0 -
Finansiella kostnader 10 45 -
Resultat efter finansnetto -303 248 -
Årets resultat -303 153 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 985 1 059 -
Omsättningstillgångar 1 461 1 647 -
Summa varulager N/A 507 -
Summa tillgångar 3 007 2 707 -
Eget kapital 2 203 2 203 -
Summa obeskattade reserver N/A 40 -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 1 067 464 -
Skulder och eget kapital 3 310 2 707 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -9.2% 8.95% -
Nettomarginal, % -8.2% 7.57% -
Soliditet, % 67.5% 82.53% -
Kassalikviditet, % N/A 245.68% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet