Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Agrimatiq AB

Vilka är vi?

Agrimatiq AB

Att bedriva ett lönsamt och effektivt lantbruk ställer krav på rätt maskinlösningar. Agrimatiq i Hanaskog representerar ett antal maskintillverkare som erbjuder koncept utöver det vanliga. Vi har även ett stort kontaktnät med lantbrukare och maskinföretag i Europa och kan därmed erbjuda våra kunder en stor mängd speciallösningar vad gäller lantbruksmaskiner, både nytt och begagnat.

Agrimatiq är delaktig i ett modernt lantbruk i Skåne, vi vet vilka krav lantbrukarna har i form av kapacitet, hållbarhet, användarvänlighet, support, reservdelar och service för att arbetet med gårdens maskiner ska fungera som det är tänkt.
Vi som jobbar aktivt i företagen är Sven Nilsson och Lars Nilsson

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 200 000 SEK
 • Löptid: 3 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Agrimatiq AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 5 maj 2010
 • Verksamhet: Partihandel med jordbruksma...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Agrimatiq AB

“Vi vill finansiera en order som vi mottagit där leverantören kräver förskottsbetalning. ”

Vi har fått in en beställning på en Mazzotti självgående spruta, där leverantören kräver förskottsbetalning vilket är normalt. Vi avser därför söka ett lån för att brygga finansieringen av inköpet, och sedan återbetala lånet så fort intäkten av försäljningen inkommit, inga inbyten.
Avtal för ordern är signerat så det är bara att lösa med inköpet som återstår.

Lars Nilsson VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Lånet vi söker avser finansiering av den upphandling vi vunnit. Det handlar alltså om en ren orderfinansiering där lånet återbetalas så fort vi fått in pengarna från kunden. Betalningsmoralen hos våra kunder, lantbrukare, är hög och jag har inte haft några kreditförluster sen jag började med att sälja maskiner.
Vi har jobbat med lantbruksmaskiner i 6 år i egen regi och jag har tidigare haft anställning från 1997 på Lantmännen maskin / Kullenbergs med varumärken som John Deere och Kverneland, Väderstad. Vi har mycket hög kompetens inom vår bransch.

Finansiell information

En del av våra affärer sticker ut, vår normala affär är ca 150 - 650Tkr som vi klarar inom vår budget, vår omsättning kan därför variera under åren och som i det här fallet gör en affärer på mer än 1 200 000 kr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-02-01 2015-06-30 2014-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 229 4 871 6 677
Övriga rörelseintäkter N/A 6 79
Avskrivningar 0 6 0
Rörelseresultat (EBIT) 315 66 188
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 10 37 90
Resultat efter finansnetto 304 29 98
Årets resultat 304 14 61
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 29 29 0
Omsättningstillgångar 1 677 2 551 2 801
Summa tillgångar 2 349 2 580 2 801
Eget kapital 155 155 140
Summa obeskattade reserver N/A 31 22
Långfristiga skulder 1 099 1 257 1 257
Kortfristiga skulder 788 1 137 1 382
Skulder och eget kapital 2 073 2 580 2 801
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.4% 1.35% 2.78%
Nettomarginal, % 7.1% 0.59% 1.45%
Soliditet, % 6.1% 6.94% 5.61%
Kassalikviditet, % 174% 57.16% 85.31%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.