Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är Aktern & Fören. En italiensk restaurang med inriktning italiensk finpizza och pasta. Vi ligger belägrat på Gävles nyaste område, Gävle strand. Konceptuellt anses vi vara en av topprestaurangerna i Gävle och har höga betyg på TripAdvisor, så som Facebook. Genomgående nöjda kunder. Vi serverar mat med stolthet och vi lägger allt vårt krut på att få ut i den bästa kvalitetén till våra gäster. Vi har funnits sedan april 2013, och för varje år, och varje månad, går restaurangen uppåt i omsättning, än så länge finns inget stopp.
Området Gävle Strand är inte bara nytt, det är ännu inte färdigbyggt. De har ännu inte ens kommit halvvägs, och inom några år står ca 1000 lägenheter redo att flyttas in i. Aktern & Fören kommer för alltid ha ett otroligt guldläge, inte bara som kvarterskrog för de som bor i närheten, utan för turism och hela stan, då Gävle Strand är så vackert att det lockar folk från alla möjliga delar.

Nu är tiden inne för oss att förvärva ytterligare en restaurang med AAA läge. Vi har länge letat lokal för ett nytt koncept som inte finns i Gävle, och nu har vi kommit över en helt otrolig restauranglokal.

Den restauranglokal vi vill ha ligger helt perfekt till, inredningen och designen på stället är nyrenoverad sedan ca ett år tillbaka och den passar vår stil till punkt och pricka. Nuvarande maskinpark med utrustning är nästan helt perfekt och behöver knappt kompletteras. Med andra ord det är bara att ta över lokalen, byta skylt och köra vårt koncept.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 900 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Nu när Aktern & Fören, med sin nisch på det italienska köket går så bra vill vi expandera och öppna upp ytterligare en restaurang.
Vi tror starkt på att ha ett unikt koncept och har därför kommit på en ny typ av nisch som ännu inte finns i Gävle.
Vi kör samma stuk, som på Aktern & Fören, med hög kvalité på maten och högt fokus på service.
Denna gång har vi hittat en lokal som ligger mitt i det populära restaurangstråket på Söder i Gävle. Söder har de senaste året blomstrat upp till att bli nummer ett inom restauranger. Här ligger pubar, krogar, nattklubb och restauranger, och ju fler som öppnat desto bättre går det för alla, folk drar folk.
Vi har redan konceptet klart, och nu har vi även en perfekt lokal, som sedan tidigare redan är en restaurang. För att detta skall bli verklighet behöver vi finansiering för att köpa lokalen som säljs till ett mycket förmånligt pris.

Den nya restaurangen kommer att heta A.S och är tänkt att öppna inom ett par månader, A.S står för "En Arab och en Svensk", och syftar på den arabiska falafeln och den svenska korven.

800 tkr kommer att gå till köpet av den nya lokalen med dess inventarier, 100 tkr kommer gå åt att lösa vårt nuvarande lån hos Toborrow.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Sedan starten av Aktern & Fören kämpade vi i hemsk motvind en längre period, inte p.g.a., låg omsättning, utan p.g.a., att vi startade en dyr restaurang underfinansierade. Vi fick ligga ute, och efter, med många kostnader och vi släpade väldigt länge.

Trots detta kämpade vi oss igenom det, fortsatte öka omsättning och vinster, och kan idag säga att Aktern är en mycket lönsam rörelse. Vi har gjort rätt för oss med alla vi arbetar med, vår kreditvärdighet är god och vi kan helt enkelt det vi håller på med.
I takt med att omsättningen ökar, ökar även marginalerna till vinst. Vi gör alltid små justeringar för att behålla goda marginaler till en bra bruttovinst. Vi har lärt oss otroligt mycket under åren inom branschen och kan med säkerhet säga att vi aldrig skulle välja öppna något som vi inte var 100 % säkra på att det skulle gå bra, och ge god vinst.
Varför denna nya satsning är så säker är inte bara för att vi vet vad vi gör när det kommer till mat och service. Vi tar oss till nya nivåer i och med att lokalen ligger på krogtäta Söder, där nattliv och sena kvällar med mycket dropin-folk tar sig. Det är alltså inte enbart planerade gäster som kommer att besöka restaurangen utan även spontangäster.

Finansiell information

Aktern & Fören har ökat sin omsättning tre år i följd och enligt budgeten förväntas omsättningen bli ännu bättre i år 2015, c:a 5,8 miljoner (2014: 4,8 miljoner). Likaså resultatet och nettomarginalen förväntas hamna på 10-12 %. Enligt budgeten för 2016 förväntas vi öka omsättningen med c:a 5-10 %, och vi har som mål att vara kostnadseffektiva för att förbättra resultatet, och utöka det egna kapitalet. Bland annat kommer långfristiga skulder att minska och leasingkostnaderna kommer likaså att minska.

Vi arbetar hårt för att hålla en hög bruttovinstmarginal, helst över branschens median, likaså eftersträvar vi för att ha ett starkt eget kapital och ett solitt bolag. Den nya verksamheten förväntas omsätta c:a 4 000 tkr första året (12 mån). Budgeten grundar sig på den nuvarande ägarens finansiella rapporter, dock anpassat efter vårat unika koncept. Resultat efter finansiella poster förväntas hamna på c:a 350-400 tkr. Vi har som mål att nå 10 % i nettomarginal, vilket är att anse som bra för ett första år.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-08-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 536 4 764 3 022
Övriga rörelseintäkter N/A 502 384
Avskrivningar N/A 230 190
Rörelseresultat (EBIT) 410 393 -225
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 26 128 59
Resultat efter finansnetto 384 265 -284
Årets resultat 384 265 -284
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 073 804 1 013
Omsättningstillgångar 344 193 296
Summa varulager N/A 49 51
Summa tillgångar 1 417 997 1 308
Eget kapital 716 332 66
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 252 179 332
Kortfristiga skulder 448 486 910
Skulder och eget kapital 1 417 997 1 308
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.99% 7.46% -6.6%
Nettomarginal, % 10.29% 5.03% -8.33%
Soliditet, % 50.53% 33.29% 5.04%
Kassalikviditet, % 230.47% 29.62% 26.92%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet