Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är en modern italiensk restaurang i Gävle. Maten är helt baserad på färska råvaror. Dessa är främst typiskt italienska, men mycket är också lokalt. Maten är enkel och 100 procent naturlig, vilket även beskriver personalen. Vi serverar allt från italienska klassiker till nyare rätter som pizza bianco, en pizza helt utan tomatsås. Om gästerna av någon anledning inte har tid att sätta dig ner för att njuta av vår mysiga stämning, så går det självklart även bra att ta all mat på take away.

Våra gäster är väldigt nöjda, och kommer ofta tillbaka. Det visar sig på TripAdvisor, där vi bara fått 4:or och 5:or. Därmed har vi tredje högst rating i Gävle.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Gävleborgs län

Varför vill vi låna?

Vi har funnits i 2 år, och ligger på AAA läge. Sedan start har vi kämpat i motvind eftersom vi varit underfinanserade i uppstarten. Tyvärr försenades också öppningen av restaurangen. Nu går vi mot högsäsong och kommer använda dessa pengar till att betala av det sista vi har på leasing. Vi har alltid gjort rätt för oss och sköter ekonomin. Bolaget omsätter ca 5 miljoner per år och har 6 anställda.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi gör alltid rätt för oss och har väldigt bra rykte samt trovärdighet bland våra leverantörer. Vår restaurang har ett starkt koncept och kommer bara öka i omsättning.

Finansiell information

I vårt senaste bokslut 2014 så har vi en vinst på ca 200 000. Vi har aldrig hamnat hos Kronofogden och omsättningen bara ökar för varje månad. Vi är övertygade om att vi har framtiden för oss!

Reviderat bokslut är på ingång.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-08-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 536 4 764 3 022
Övriga rörelseintäkter N/A 502 384
Avskrivningar N/A 230 190
Rörelseresultat (EBIT) 410 393 -225
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 26 128 59
Resultat efter finansnetto 384 265 -284
Årets resultat 384 265 -284
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 073 804 1 013
Omsättningstillgångar 344 193 296
Summa varulager N/A 49 51
Summa tillgångar 1 417 997 1 308
Eget kapital 716 332 66
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 252 179 332
Kortfristiga skulder 448 486 910
Skulder och eget kapital 1 417 997 1 308
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.99% 7.46% -6.6%
Nettomarginal, % 10.29% 5.03% -8.33%
Soliditet, % 50.53% 33.29% 5.04%
Kassalikviditet, % 230.47% 29.62% 26.92%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet