Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Aktiebolaget Veniversum

Vilka är vi?

Aktiebolaget Veniversum

Aktiebolaget Veniversum förvaltar och utvecklar fastigheter i Bohuslän.

Sedan 2009 är bolaget fastighetsägare i Uddevalla med syfte att vara en långsiktig fastighetsägare och bidra till ortens utveckling och framtida attraktionskraft. Fastigheterna är strategiskt belägna på Kungsgatan och i närområdet omkring Kungstorget.

Uddevalla är en tillväxtort utmed kusten och inkluderas i Göteborgs lokala arbetsmarknad.

I september tillträder bolaget 4 fastigheter på Tjörn genom bolagsförvärv som omfattar ett antal byggnader som företrädesvis är uthyrda till kommunen, därtill en lagakraftvunnen detaljplan varigenom fler än 120 nya bostäder kan exploateras.

AB Veniversum arbetar aktivt med att minimera risk genom en väl viktad kontraktsportfölj. Tjörns kommun kommer att vara koncernens enskilt största hyresgäst följt av Hexagon, Academedia och Hagvidson.

Beståndet består av en god mix av bostäder och verksamheter - däribland skola, förskola, vård och omsorg, kontor samt en restaurang. Efter förvärvet uppgår koncernens hyresintäkter till ca 8 mkr på årsbasis.

Fastigheter är en trygg investering, men också lågavkastande. Därför måste räntan på lånet hamna omkring 5-6% för att det ska vara ett attraktivt och acceptabelt erbjudande. Vår målsättning är att återkomma hit för löpande finansiering av nyförvärv och projektutveckling i vår rörelse.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Aktiebolaget Veniversum
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 2 mars 2009
 • Verksamhet: Uthyrning och förvaltning a...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Aktiebolaget Veniversum

“"För att påbörja detaljprojekteringen av 120 nya bostäder"”

Vi vill helt enkelt inleda detaljprojektering med målsättning att skapa 120 nya bostäder över tid.

Tjörn är en av de kommuner i Sverige som har lägst andel hyresrätter i sitt bestånd. Merparten av befolkningen äger sin bostad och har en stark och god ekonomi. Arbetslösheten tillhör landets lägsta och uppgår till strax över 2,0 % vilket i ekonomiska termer är en absolut nollpunkt då somliga behöver befinner sig i transferering mellan arbeten.

Men det saknas bra och attraktiva boenden för målgruppen 55+ som eftersöker ett mindre och funktionellt boende utan att ge avkall på kvalité och närhet till havet. Det är denna målgrupp som vi vill förse med kvalitetsbostäder. I detaljplanen har vi möjlighet att utveckla 120 nya bostäder och det kommer att bli en mix av friliggande villor, parhus, hyresrätter och bostadsrätter. Samtliga kustnära med naturen runt hörnet och flertalet med panoramautsikt över havet.

Som långivare kan du känna dig trygg med höga realvärden. Som entreprenör är min avsikt att bygga och utveckla företaget under hela min livsperiod. För att möjliggöra detta krävs solida och förtroendefulla relationer med kreditgivare. Det har jag och det är det mest centrala för mig att värna om. Tillsammans skapar vi nya bostäder och arbetstillfällen i Bohuslän.

Oskar Säfström VD och ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Branschen: Fastigheter är en trygg och stabil bransch med orubbliga värden i botten. Fastigheternas värde förändras inte för långivaren om något oväntat skulle inträffa mig som företagsledare. Fastigheter är också den företeelse i samhället som banker allra helst belånar.

Koncernen: AB Veniversum är ett helägt dotterbolag till Prevestor AB som bedrivit verksamhet sedan 1966. Vi spekulerar inte i att köpa och sälja fastigheter, vi utvecklar och förvaltar på lång sikt. Vi vill medverka till att öka attraktionskraften på orten och där med värdet på våra tillgångar.

Finansiell information

Bolaget har sedan start visat vinst varje år sedan start med undantag för 2011 då bolaget drabbades av kostnader av engångskarraktär hörande till en fuktskada. 2015 blev bolagets bästa verksamhetsår då förvaltningsresultatet ökade med 263% till 2,6 miljoner kronor.

Helåret 2016 förväntas bli i paritet med 2015. Bolaget gynnas av låga finansieringskostnader och av att ett flertal av hyresavtalen förlängts. Bolaget har inga vakanta lokaler i befintligt bestånd och förväntar sig ej heller så under kreditperioden.

På sikt finns betydande övervärden att realisera i den projektportföljs som bolaget innehar.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 335 2 877 1 572
Övriga rörelseintäkter 4 26 0
Avskrivningar 139 279 167
Rörelseresultat (EBIT) 540 1 848 844
Finansiella intäkter 5 551 195 2 119
Finansiella kostnader 362 766 302
Resultat efter finansnetto 5 729 1 277 2 661
Årets resultat 4 900 738 2 455
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 33 807 36 651 19 738
Omsättningstillgångar 11 178 3 910 2 842
Summa tillgångar 44 985 40 561 22 580
Eget kapital 19 948 15 798 7 235
Summa obeskattade reserver 449 449 125
Långfristiga skulder 18 825 19 493 13 904
Kortfristiga skulder 5 764 4 821 1 317
Skulder och eget kapital 44 985 40 561 22 580
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 40.4% 63.65% 53.68%
Nettomarginal, % 267.0% 43.98% 169.27%
Soliditet, % 44.3% 39.81% 32.47%
Kassalikviditet, % 193.9% 81.1% 215.79%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.