Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Amik Golvvärme AB

Vilka är vi?

Amik Golvvärme AB

Amik Golvvärme AB är ett agentur- och försäljningsbolag inom värmekabel och styrningar för uppvärmning av golv, frostskydd för VVS, tak och markanläggningar. Amik Golvvärme har varit verksamt sedan 2009. Våra partner är världsledande tillverkare från Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Våra kunder är El, Bygg, VVS, kakel Grossister och installatörer i Sverige. Vi har lager i Kungsbacka och distribuerar över hela landet.

Vi har senaste året fått agenturen för svenska marknaden av en världsledande tillverkare på smarta och ekonomiska styrningar av värmekabel. Efterfrågan och behovet är mycket stor av dessa produkter. 2015 ökade vi vår omsättning med 40%. Vi är ett välskött företag med VD Ullabeth Johansson som tidigare varit ansvarig för väletablerade företag i branschen och är välkänd med ett stort kontaktnät. Amik har sedan tidigare en erfaren säljansvarig anställd och har nyligen utökat med ytterligare en erfaren säljare från branschen.

Vi satsar för att växa och ta marknadsandelar!

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Amik Golvvärme AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 20 november 2008
 • Verksamhet: Partihandel med diverse övr...
 • Säte: Hallands län

Varför vill vi låna?

Amik Golvvärme AB

“Vi behöver kapital till att utöka vårt lager med nya styrningar samt att kunna öka arbetet med marknadsföring och försäljning. ”

Över 60% av vår försäljning sker mellan augusti och mars. Från april till augusti behöver vi likviditet för att bygga upp lagret och marknadsföring inför hösten.

Ullabeth Johansson VD och ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Våra produkter för uppvärmning och styrningar för att reglera värmen har en säker framtid då de är efterfrågade på bygg- och elmarknaden. Vi har alltid ett lager med värde om ca: 1,2 -1,5 miljoner kronor. Våra kunder är stora företag med goda ekonomiska förutsättningar. Vi har marknadsledande tillverkare och företaget har ett högt värde för utländska företag som vill in på vår Svenska marknad. Bygg- och rotmarknaden som använder våra produkter är stor i Sverige.

Finansiell information

Amik har 200.000 kronor checkkredit och 146.000 kronor lån hos banken som vi amoterar på. De negativa siffrorna i resultatet beror på att försäljnigen är lägre under perioden mars till juli och vi behöver bygga upp lager på nya produkter för högsäsongen som börjar i augusti.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 389 5 883 4 035
Övriga rörelseintäkter N/A 0 0
Avskrivningar 0 5 5
Rörelseresultat (EBIT) -122 216 -169
Finansiella intäkter 1 0 10
Finansiella kostnader -14 23 45
Resultat efter finansnetto -134 193 -204
Årets resultat -134 193 -204
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 52 52 57
Omsättningstillgångar 1 882 2 009 1 364
Summa tillgångar 1 934 2 060 1 422
Eget kapital 101 101 -117
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 354 103 169
Kortfristiga skulder 1 612 1 856 1 370
Skulder och eget kapital 2 068 2 060 1 422
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -8.78% 3.67% -4.18%
Nettomarginal, % -9.65% 3.28% -5.05%
Soliditet, % 5.22% 4.9% -8.22%
Kassalikviditet, % 97.49% 57.48% 48.83%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.