Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

AB-hem äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige, gärna lite gammaldags hus på landet eller k-märkta sekelskifteshus i småstäder som Sala, Enköping, Storvik och Kopparberg. Eller ute i naturen på småorter som Torsåker, Odensbacken och Hasselfors.

Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt och helt utan spekulation. Vår målsättning är att tillhandahålla
- bra naturnära bostäder där hyresgäster trivs och bor kvar
- varsamt renoverade vackra hus med svenskt kulturvärde
- trivsamma omväxlande jobb på små orter

Bostadsfastigheter är visserligen är en mycket trygg investering, men också lågavkastande. Därför måste räntan på hela lånet hamna kring ca 5% för att vi skall acceptera det. Gör den det, så kommer vi att återkomma hit för löpande finansiering av nyförvärv i vår rörelse.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Uthyrning och förvaltning a...
  • Säte: Örebro län

Varför vill vi låna?

Vi vill helt enkelt köpa fler hus, gärna hus med kulturvärde liknande dem ni ser på bilden, så att en fin verksamhet kan växa i lagom takt och bli större.

Finansieringen sker så här:
Bottenlån i bank ca 70%. Vi arbetar med två banker på olika orter, Handelsbanken och SEB.
Egna medel ca 15%
Inlånade medel ca 15%

Den som lånar ut till oss är med och vårdar ett svenskt kulturarv och skapar bra naturnära bostäder med rimliga hyror. Ni är också med och möjliggör nya arbetstillfällen på små orter där det är trivsamt att bo och verka.

Fastigheter är en trygg, lågavkastande och långsam bransch, inte en där man täljer guld på kort sikt. Därför kommer vi endast att tacka ja till ett lån via Toborrow om våra långivare erbjuder oss relativt låga räntor.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Branschen: Fastigheter är en trygg och stabil bransch, en "tung" bransch med orubbliga värden i botten. Husens värde förändras inte för långivaren om något oväntat skulle hända den som driver företaget. Fastigheter är också den företeelse i samhället som banker allra helst belånar.

Bostäder: Det som kallas kommersiella fastigheter kan bestå av bostäder (låg risk) eller lokaler (högre risk). AB-hem är ett rent bostadsföretag. Det fåtal lokaler vi har är lokaler i bostadshus, t ex butiker på en affärsgata.

Koncernen: Annika Backlund AB har funnits i sju år och utgör idag ett moderbolag som i sina 17 dotterbolag äger fastigheter för 130 miljoner, belånade i bank till endast cirka 65%. Vi spekulerar inte i att köpa och sälja fastigheter, utan köper för att förvalta långsiktigt och tjäna pengarna på hyresintäkter.

Finansiell information

Företagets utveckling sedan starten:
2009: Vi börjar med 80 lägenheter, 5 mkr omsättning
2013: Ökning till 150 lägenheter, 7,5 mkr omsättning
2015: Ökning till 300 lägenheter, 13,5 mkr omsättning under ökningsåret 2015, idag 2016 med 300 lgh, 21 mkr omsättning.

Siffrorna som presenteras nedan är ett reviderat bokslut för den 30/9 2015, som precis i dagarna sänts in till Bolagsverket, men ännu ej syns där. Sedan dess fram till nu (april 2016) har verksamheten ökat ytterligare från 13 till 21 mkr omsättning.

Vi planerar att under 2016 och 2017 växa till cirka 500 lägenheter, 35 mkr omsättning, eftersom ränteläget just nu är mycket gynnsamt för ett växande bostadsföretag.

Bokslut Bokslut Bokslut
2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 976 13 590 7 776
Övriga rörelseintäkter 201 59 419
Avskrivningar 65 968 930
Rörelseresultat (EBIT) -94 3 042 1 631
Finansiella intäkter 708 4 364
Finansiella kostnader 1 194 1 164 1 440
Resultat efter finansnetto -580 1 882 555
Årets resultat 1 823 1 893 470
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 25 512 64 428 56 900
Omsättningstillgångar 11 703 763 238
Summa varulager 0 0 0
Summa tillgångar 37 215 65 191 57 138
Eget kapital 26 845 12 634 10 741
Summa obeskattade reserver 926 926 457
Långfristiga skulder 5 638 47 914 42 844
Kortfristiga skulder 3 806 3 717 3 096
Skulder och eget kapital 37 215 65 191 57 138
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.84% 22.28% 19.9%
Nettomarginal, % -5.18% 13.78% 6.77%
Soliditet, % 74.07% 20.48% 19.42%
Kassalikviditet, % 307.48% 20.52% 7.68%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet