Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Atsoko är ett kosmetikaföretag baserat i Dar es Salaam, Tanzania. Vi representerar skönhetsvarumärken och produkter som valts för att passa behoven hos våra kunder, den urbana medelklassens afrikanska kvinnor. Vi har en egen butik, samt ett distributionsnät på ca 20 återförsäljare över hela Dar es Salaam. Atsoko grundades av Marie Englesson i Stockholm under 2012. I maj 2012 öppnade vi upp den första butiken i Dar es Salaam. År 2013 var vår omsättning i Tanzania cirka 20 000 produkter, eller 1,2 MSEK.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Under 2014 vill vi utveckla vår egen linje skönhetsprodukter tillsammans med ett butikskoncept särskilt utformat för att möta skönhetsbehoven hos den moderna urbana afrikanska kvinnan. Vårt mål är att bli den ledande kosmetikaåterförsäljaren i Tanzania och utveckla ett koncept som kan exporteras till andra marknader. För att kunna göra detta behöver vi extern finansiering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Genom att låna ut till oss kommer du att hjälpa ett ungt företag att expandera i en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Vi har ett litet men stadigt kassaflöde med bruttomarginal på cirka 50 - 60% på våra befintliga produkter. Vi har ett starkt stöd från våra existerande investerare och är därför övertygade om att vi kommer att kunna betala tillbaka, eller om det skulle bli nödvändigt, refinansiera lånet under löptiden.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2013-12-31 2012-12-31 2011-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 015 1 149 600
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar N/A N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) -658 -147 53
Finansiella intäkter 2 4 1
Finansiella kostnader 138 0 0
Resultat efter finansnetto -794 -143 54
Årets resultat -794 -118 6
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 971 447 0
Omsättningstillgångar 66 240 181
Summa varulager N/A 0 4
Summa tillgångar 2 038 687 181
Eget kapital 395 238 56
Summa obeskattade reserver N/A 0 25
Långfristiga skulder 1 140 0 0
Kortfristiga skulder 503 449 100
Skulder och eget kapital 2 038 687 181
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -65% -12.79% 8.83%
Nettomarginal, % -78% -12.44% 9%
Soliditet, % 19% 34.64% 41.71%
Kassalikviditet, % 13% 53.45% 177%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet