Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Aurika AB jobbar med försäljning av emballage till industrin. Med både internationella och svenska producenter i ryggen är vi väldigt starka och förväntas gå en ljus framtid till mötes. Aurika AB expanderar och ökar ständigt bruttovinst och resultat. Produkterna är i första hand självhäftande etiketter samt förpackningsplast för kunder som t. ex Estrella, Biltema, Ö&B, Skånemejerier m.fl.

Vi har som mål att öka bruttovinsten med 200 % till 2020, med i princip samma kostnader vi har idag.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 700 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Pant i aktier
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med emballage
  • Säte: Västernorrlands län

Varför vill vi låna?

Kort sagt vill vi lägga ut vår administration utomlands för att frigöra tid för försäljning. Vi vill även binda upp ett mindre lager vilket gör oss starkare mot både nya och befintliga kunder.

Vi tillämpar uppsökande försäljning då vi jobbar med specialemballage. Vi ska utveckla en egen svensk version av www.aurika.lt.

Vi sökte tidigare ett lån på 1.300.000 kronor för att lösa befintliga lån med mindre fördelaktiga räntenivåer men nådde inte hela vägen. Vi gör nu ett omtag med en lägre förfrågan om 700.000 kr under 24 månader istället och prioriterar att lösa de lån med högst ränta.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett familjeföretag som brinner för och lever med företaget varje dag. Vi har tydliga mål, idéer och gör kontinuerligt positiva förändringar för att möjliggöra och nå dem. Vi har starka partners och återförsäljare i ryggen som vill öka omsättningen avsevärt i Sverige och växa tillsammans med oss. Jag som ägare och företrädare lämnar även personlig borgen som säkerhet för lånet.

Vi har tidigare haft ett lån via Toborrow som vi återbetalade i sin helhet efter 7 månader. Observera att kortfristiga skulder minskat med ca 192.000 kronor vilket motsvarade lånet hos Toborrow som är löst.

Finansiell information

Bruttovinsten & resultatet stiger för varje år. Omsättningen har minskat en aning & detta beror på att vi har flyttat en del kunder till våra olika aktörer i Europa vilket innebär att kunderna kan bli fakturerade i Euro (€). Valutakursen kan ibland vara besvärlig för oss när det gäller kunder där vår marginal är begränsad. Vårt resultat samt bruttovinst är lägre per sista september vilket är en vanlig trend för oss på grund av två orsaker.

1. Intäkterna är störst under perioden sep-nov och feb-april och under sommaren och julhelgerna är våra intäkter lägre.
2. I september-rapporten saknas en periodiserad intäkt om ca 160.000 SEK vilket beror på att vår fabrik i Litauen har en helt annan bokföringsmässig syn på när skulden uppstår. Vi följer fabrikens rutiner men periodiserar allt rätt inför varje bokslut, det underlättar för vårt samarbete.

Preliminära siffror för 2017-07-01 - 2017-09-30 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1406
Övriga rörelseintäkter 0
Avskrivningar 38
Rörelseresultat (EBIT) -173
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 17
Resultat efter finansnetto -190
Årets resultat -190

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1081
Omsättningstillgångar 964
Summa tillgångar 2045
Eget kapital 597
Summa obeskattade reserver 190
Långfristiga skulder 600
Kortsiktiga skulder 848
Skulder och eget kapital 2235

Nyckeltal
Rörelsemarginal -12.30%
Nettomarginal -13.51%
Soliditet 35.70%
Kassalikviditet 113.68%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 946 6 646 5 218
Övriga rörelseintäkter 1 028 0 2
Avskrivningar 156 156 156
Rörelseresultat (EBIT) 487 368 189
Finansiella intäkter 1 2 0
Finansiella kostnader 65 1 13
Resultat efter finansnetto 423 370 175
Årets resultat 304 212 91
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 120 503 659
Omsättningstillgångar 1 431 1 823 1 435
Summa varulager N/A 124 49
Summa tillgångar 2 550 2 326 2 093
Eget kapital 596 327 146
Summa obeskattade reserver 190 160 64
Långfristiga skulder 600 0 0
Kortfristiga skulder 1 164 1 838 1 884
Skulder och eget kapital 2 550 2 326 2 093
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 6.98% 5.53% 3.62%
Nettomarginal, % 6.06% 5.56% 3.35%
Soliditet, % 29.18% 19.42% 9.36%
Kassalikviditet, % 122.93% 92.43% 73.56%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Pant
Här kan du se mallen för det pantbrev som ingås när lånet accepteras vid det fall låntagaren valt pant i aktier som säkerhet.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet