Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Aurika AB jobbar med försäljning av emballage. Med både internationella och svenska producenter i ryggen är vi väldigt starka och förväntas gå en ljus framtid till mötes. Aurika AB expanderar och ökar ständigt i omsättning. Produkterna är i första hand självhäftande etiketter samt förpackningsplast för kunder som t. ex Estrella, Biltema, Ö&B, Skånemejerier m.fl.

Vi har som mål att öka omsättningen med 200 % till 2020.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med emballage
  • Säte: Västernorrlands län

Varför vill vi låna?

Rörelsekapital behöver vi för olika affärer där vi ger längre kredittid. Det vinner vi mycket på i längden och hjälper oss att enklare knyta kunder till oss med olika avtal.

En ny säljare/administratör behövs nu för att täcka upp större delar av marknaden samt hantera fler kunder i takt med att vi växer.

Vi jobbar med uppsökande försäljning vilket betyder de flesta kunder inte använder eller ens behöver någon hemsida men nu ska vi i samarbete med vår huvudsakliga partner skapa en svensk version av deras hemsida.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett familjeföretag som brinner för och lever med företaget varje dag. Vi har tydliga mål, idéer och gör kontinuerligt positiva förändringar för att möjliggöra och nå dem. Vi har starka partners och återförsäljare i ryggen som vill öka omsättningen avsevärt i Sverige och växa tillsammans med oss. Jag som ägare och företrädare lämnar även personlig borgen som säkerhet.

Finansiell information

Omsättningen stiger för varje år och så även vårt resultat. Vi har under det senaste året jobbat mycket med att effektivisera vår administration, både för oss själva och tillsammans med våra återförsäljare. Det öppnar för mer tid till försäljning vilket väntas ge ytterligare resultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 946 6 646 5 218
Övriga rörelseintäkter 1 028 0 2
Avskrivningar 156 156 156
Rörelseresultat (EBIT) 487 368 189
Finansiella intäkter 1 2 0
Finansiella kostnader 65 1 13
Resultat efter finansnetto 423 370 175
Årets resultat 304 212 91
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 120 503 659
Omsättningstillgångar 1 431 1 823 1 435
Summa varulager N/A 124 49
Summa tillgångar 2 550 2 326 2 093
Eget kapital 596 327 146
Summa obeskattade reserver 190 160 64
Långfristiga skulder 600 0 0
Kortfristiga skulder 1 164 1 838 1 884
Skulder och eget kapital 2 550 2 326 2 093
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 6.98% 5.53% 3.62%
Nettomarginal, % 6.06% 5.56% 3.35%
Soliditet, % 29.18% 19.42% 9.36%
Kassalikviditet, % 122.93% 92.43% 73.56%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet