Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Autocenter i Tranås är områdets mest heltäckande företag vad gäller underhåll och reparationer av bilar med över 15 års branscherfarenhet. Bolaget är en ansluten Mekonomen Fleet verkstad för service och reparationer av alla märken och har ett nära samarbete med flera ledande försäkringsbolag, företag och institutioner. Företaget är miljö- och kvalitetscertifierade enligt OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 samt enligt MRF:s utvecklings-och ledningssystem MRFVU. Företaget har 6 kvalificerade medarbetare som regelbundet utbildas för att uppfylla branschens högt ställda krav.

Bolaget ägs till 80% av Selim Huskic och 20% av Mattias och Daniel Karlsson, samtliga heltidsanställda i bolaget. År 2011 blev Autocenter i Tranås och Selim utsedd till Årets Entreprenör i Tranås Kommun för sitt sätt att arbeta målmedvetet med nytänkande för att utveckla sin verksamhet på ett i många avseenden unikt sätt. I mars 2012 blev Selim även utsedd till Årets Nysmålänning 2011.

www.autocentertranas.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Plåt-, lack- och glasrepara...
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Vår affärsidé har tidigare varit att vända oss till bilåterförsäljare i Tranås. För att ytterligare förstärka servicen till slutkund har verksamheten utökats till att även omfatta handel med motorfordon. Försäljningen startade i mars 2014 med målet att sälja 30 bilar under 2014. Vi sålde 49 bilar för totalt 1,3 MSEK och 200 TSEK i vinst. För att kunna utöka denna del av verksamheten och köpa in bilar av högre kvalitet vill vi finansiera detta via toborrow.se. Hela logistiken finns redan på plats och målet för 2015 är att sälja 50 bilar.

Det finns idag överkapacitet både i lokal samt på personalsidan vilket medför att försäljningen av begagnade bilar kommer att addera ett positivt täckningsbidrag. Med en hög omsättning av begagnade bilar ger denna verksamhet positiva kassaflöden efter 6-9 mån. Då vi kommer satsa på att köpa bilar av ökande kvalitet räknar vi även med att marginalerna kan ökas ytterligare.

Försäljning av bilar leder även till merförsäljning av vårt serviceutbud.

Ett påbörjat samarbete med bilåterförsäljare i Mjölby medför också att vi får tillgång till en mycket större marknad, vilket kommer öka orderingången, dels bilförsäljning också i Linköping, men även service och underhåll då plåt och lackjobb kommer skickas till oss i Tranås.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Selim har byggt bolaget från grunden, med start 1999 med en liten lokal med två polermaskiner och en högtryckstvätt. Vi har aldrig haft en enda betalningsanmärkning. 2005 investerade vi i en modern anläggning på Hjälmaryds industriområde, det mest expansiva industriområdet i Tranås. Anläggningen (2 fastigheter) på 864 kvm uppfyller alla krav på miljöhänsyn och arbetsmiljö och har ett bokfört värde om 4 MSEK. Marknadsvärdering utförd 2012 värderar fastigheterna till 6 MSEK, se bilaga: https://www.dropbox.com/s/n7venwxdou4isn7/V%C3%A4rdering%20Filen%204%20och%20Filen%206.pdf?dl=1

Finansiell information

Omsättningen inom underhåll och reparationer har under senaste åren sjunkit eftersom vi valt att förlita oss på lokala bilåterförsäljare. Vi har under samma period investerat i lokal och personal och står med överkapacitet som vi kan utnyttja för att utöka vår försäljning. Sedan försäljningen av begagnade bilar startade i mars 2014 har företaget vänt det negativa resultatet, och slutet av 2014 visade en positiv trend. Detta beräknas fortsätta om försäljningen av begagnade bilar kan fortsätta.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 455 5 887 6 095
Övriga rörelseintäkter N/A 66 238
Avskrivningar 387 296 242
Rörelseresultat (EBIT) -80 -247 21
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 255 250 241
Resultat efter finansnetto -335 -497 -220
Årets resultat -335 -497 -220
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 4 603 4 990 4 266
Omsättningstillgångar 857 849 659
Summa varulager N/A 368 270
Summa tillgångar 5 460 5 839 4 925
Eget kapital 270 605 123
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 4 259 4 035 3 891
Kortfristiga skulder 931 1 199 910
Skulder och eget kapital 5 640 5 839 4 925
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -1.24% -4.14% 0.33%
Nettomarginal, % -5.20% -8.34% -3.47%
Soliditet, % 4.95% 10.36% 2.49%
Kassalikviditet, % N/A 40.11% 42.74%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet