Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Bar And Burgers i Nynäshamn AB

Vilka är vi?

Bar And Burgers i Nynäshamn AB

Vi driver idag Bar and Burgers som serverar riktiga hamburgare och har ett brett öl-sortiment. Vi är ensamma i Nynäshamn att visa all sport på TV och erbjuda spel som Shuffleboard, biljard, dart, air-hockey och dart.

Bar and Burgers har bara öppet kvällstid, lite tidigare på sommaren. Tanken är nu att komplettera med en vegansk restaurang ”Veg and Raw” som serverar lunch till i huvudsak kontorsarbetare i närområdet, kommunhuset ligger i närheten, flera mäklare, banker, optiker och klädbutiker är grannar. I Nynäshamn finns idag ingen vegansk restaurang, närmaste är i Huddinge Centrum ca 4,5 mil bort.

Besök oss på facebook för lite info och kommentarer från gäster

https://www.facebook.com/barandburgersnynashamn

https://www.barandburgers.com

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 650 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Bar And Burgers i Nynäshamn AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 september 2014
 • Verksamhet: Restaurangverksamhet
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“För att ta nästa steg och utveckla verksamheten genom att förvärva ytterligare en restaurang som stärker restaurangutbudet i Nynäshamn”

Vi tittar idag på två olika objekt som vi avser förlägga vår vegansk restaurang i.

Fördelen med objekten är att de är nyrenoverade i både kök och servering, ingen ytterligare investering behövs då tanken är att driva vegansk restaurang.

Första objektet har ett fördelaktigt läge rent geografiskt med mycket turister, butiker, kontor och cafeer.

Andra objektet finns i närheten områden där det byggs hundratals bostäder samt förväntas skapas runt 2500 nya arbetstillfällen.

Tänkta öppettider Mån – lör 10 – 19.

Rose-Marie & Thomas Cederblad Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi driver detta som ett familjeföretag och är alla engagerade i verksamheten. Ros-Marie har tidigare arbetat som inköpare av livsmedel och Thomas driver egen redovisningsbyrå samt en taxibåts-verksamhet.

Som säkerhet för lånet lämnar båda ägarna personlig borgen samt även företagsinteckning.

Finansiell information

Vi köpte bolaget 2016 och har sedan dess mer än tredubblat omsättningen och samtidigt vänt resultatet till positivt. Under de fyra första månaderna av 2018 har vi hittills omsatt ca 1.600.000 kronor vilket är en ungefärlig dubblering av föregående års omsättningstakt. Vi har en bruttovinst om ca 1.000.000 kronor och ett preliminärt resultat om ca 52.000 kronor.

Budget för 2018 som omfattar befintligt och ny restaurang visar 6.400.000 kr i omsättning varav den nya restaurangen förväntas bidra med 1.700.000 kronor. Budgeterat resultat för hela verksamheten är ca 1.200.000 kronor.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-04-30 2017-12-31 2016-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 541 3 197 946
Övriga rörelseintäkter 47 90 0
Avskrivningar 0 101 101
Rörelseresultat (EBIT) 52 12 -16
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 0 2 1
Resultat efter finansnetto 52 10 -17
Årets resultat 52 10 -17
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 645 633 487
Omsättningstillgångar 214 186 220
Summa tillgångar 859 819 707
Eget kapital 175 175 165
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 354 444 283
Kortfristiga skulder 279 199 259
Skulder och eget kapital 808 819 707
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.27% 0.36% -1.69%
Nettomarginal, % 3.27% 0.3% -1.79%
Soliditet, % 20.37% 21.36% 23.33%
Kassalikviditet, % 54.12% 61.8% 84.94%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet