Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Billigt El & Vvs i Sverige AB

Vilka är vi?

Billigt El & Vvs i Sverige AB

Billigt El & VVS i Sverige AB är ett familjeägt företag som sedan starten 2008 levererat Golvvärme-, El- och VVSprodukter med hög kvalitet till bra priser på nätet till både företag och privatpersoner.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Billigt El & Vvs i Sverige AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 23 november 2009
 • Verksamhet: Partihandel med vvs-varor
 • Säte: Värmlands län

Varför vill vi låna?

Billigt El & Vvs i Sverige AB

“Vi lånar för att utveckla vår moderna och unika webbshop”

Vi har under 2016 och 2017 arbetat för att ta fram en lösning som förenklar köp i en annars väldigt svår genre för de som inte har kunskap om produkterna.

Målet var att endast genom ett knapptryck komma till den produkt man söker, oavsett vilken produkt det är. Detta har vi lyckats med och är ensamma om det på marknaden inom vårt område.

Vi vill använda lånet till att göra vår sida ännu bättre. Vi har en mycket bra grund, men att få sidan dit vi vill, är väldigt tidskrävande och kostsamt. Vi har kunskapen, men saknar tiden då den går åt till att ta hand om offert och orderinströmmning.
Pengarna kommer framförallt gå till att säkra en nyanställning för en person som jobbar kontinuerligt med sökoptimering, uppdatering och utveckling. Det innebär en person som med sitt arbete drar in pengar på längre sikt.

För att vi ska kunna acceptera lånet behöver räntan hamna på en nivå som inte överstiger kostnaden för att "växa långsammare".

Anders Rongert Huvudägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Nätbutiken har funnits i annan bolagsform sedan 2008 och ombildades till Aktiebolag 2009. Vi har funnits på marknaden tillräckligt länge för att ha en god uppfattning om vad kunderna vill ha och vad de är beredda att betala för det. Vi har haft bra resultat de senaste åren, och detta med en hemsida och plattform som är långt ifrån så bra som den vi lanserade i maj 2017. Vår omsättning har direkt ökat med över 20% sedan lansering i jämförelse med samma period tidigare år.

Vi har själva investerat över 700.000 kronor där den stora kostnaden legat i den nya webblösningen. Huvudägaren av bolaget har lånat från Toborrow tidigare i ett annat bolag – Tregnor AB. Det första lånet var på 200.000 kronor och är fullt återbetalat. Det andra lånet är ett pågående lån på 500.000 kronor där nästan hälften är återbetalat efter avbetalningsplan.

Vi är en känd el & vvs-näthandel med en stor kunddatabas där många av våra kunder – både företag och privatpersoner, är återkommande. Vi har ett gott rykte eftersom vi är väldigt noga med att alltid lämna våra kunder nöjda.

Finansiell information

Den högsta omsättningen hade vi 2010 till 2012 då den låg på runt 16 miljoner. Den har sedan dess sjunkit till mer än halva summan. Huvudanledningen till detta var att vår huvudprodukt (vedsystem) nästan helt slutades säljas på marknaden och ersattes av vätska/vatten-pumpar. Detta i kombination med att vi inte sänkte kostnaderna i takt med att försäljningen minskade gjorde att vi i ett par år verkligen fick kämpa. Detta är också anledningen till vår rating C. En annan anledning var att vår webb-plattform hade mycket utveckling kvar vid tidpunkten.

Vi har inga lån eller checkkrediter från banker eller andra finasiella institut. Det finns 730.000 kronor i aktieägartillskott från huvudägaren.

Vi har haft positiva resultat de senaste åren och 2017 ser bra ut även fast vi haft höga invensteringskostnader. Det är Juni-November som är våra allra bästa månader.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-08-29 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 287 6 368 7 503
Övriga rörelseintäkter 146 251 327
Avskrivningar 0 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 154 340 489
Finansiella intäkter 0 2 21
Finansiella kostnader 0 1 3
Resultat efter finansnetto 154 340 507
Årets resultat 154 340 507
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 23 23 31
Omsättningstillgångar 997 451 790
Summa tillgångar 1 020 474 821
Eget kapital 120 120 -450
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 746 354 1 271
Skulder och eget kapital 866 474 821
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.47% 5.13% 6.24%
Nettomarginal, % 3.47% 5.13% 6.47%
Soliditet, % 11.76% 25.31% -54.81%
Kassalikviditet, % 133.65% 127.4% 61.84%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.