Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Björnstugan AB

Vilka är vi?

Björnstugan AB

Björnstugan är en restaurang/vägkrog som ligger precis vid E4:an mellan Härnösand och Örnsköldsvik, längs med den vackra Höga Kusten. Det är en anrik restaurang med flera fina utmärkelser och vi är framförallt kända för vår höga kvalité. Björnstugan och anläggningen består idag av tre fastigheter; en restaurang med bordsservering, självservering och café, en loge med två personalrum samt en loge för försäljning av lokala hantverk. Området består av 15.000 kvm mark och har ett stabilt värde i form av inventarier. Här finns dessutom även en lekplats med hoppborg, miniracingbilar och andra roliga aktiviteter. Något som vi tack vare befintligt lån hos Toborrow kunde förverkliga.

http://www.bjornstugan.se/

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 225 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Björnstugan AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 10 maj 2005
 • Verksamhet: Restaurangverksamhet
 • Säte: Västernorrlands län

Varför vill vi låna?

Björnstugan AB

“Vi behöver extra kapital för kunna investera i inventarier och utrustning. Det ska tillsammans med förstärkt satsning på vinterhalvåret leda till att öka både omsättning och våra intäkter. ”

Företagets omsättning har legat på en jämn och stadig nivå de senaste åren. Nu vill vi utveckla företaget genom investering av utrustning och inventarier som ska ta oss ett steg framåt under vinterhalvåret. Säsongen kommer att utökas på ett effektivare och mer ekonomiskt sätt, vilket kommer leda till en bättre omsättning och ökade intäkter. Mer arrangemang och tillställningar kommer också att kunna erbjudas med den tilltänkta inköpta utrustningen. Nuvarande ägare, Hana Alacam, som är utbildad gastronom vid Umeå universitet har drivit Björnstugan de senaste tolv åren välkomnar det nya tillskottet av kapital och kommer med sin erfarenhet och kunskap förvalta det på bästa sätt.

Hana Alacam VD och ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Björnstugan har funnits i snart 40 år och har under den tiden endast haft två ägare. Restaurangens läge direkt vid E4:an gör att det alltid finns en stabil kundtillströmning. Vårt goda rykte samt långa erfarenhet inom branschen gör oss dessutom välkända som företag. Företagets tillgångar i form av byggnader, mark och inventarier är dessutom en trygg bas för er långivare.

Finansiell information

Innevarande år rullar på enligt plan och går lika starkt som förra året trots att den varma sommaren egentligen inte gynnat oss med vårt läge längst E4:an. I höst och vinter är tanken att vi ska lyfta företagets omsättning och intäkter genom fler arrangemang som temakvällar och utökade öppettider.

Vi har för närvarande ett lån hos Toborrow som vi avser lösa med del av detta lånebelopp i samband med utbetalning.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-08-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 124 1 507 1 478
Övriga rörelseintäkter N/A 30 0
Avskrivningar 0 45 54
Rörelseresultat (EBIT) 253 70 9
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 40 54 52
Resultat efter finansnetto 213 16 -43
Årets resultat 213 16 -42
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 127 1 135 1 180
Omsättningstillgångar 387 141 121
Summa tillgångar 1 514 1 276 1 301
Eget kapital 96 112 96
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 970 942 998
Kortfristiga skulder 221 221 207
Skulder och eget kapital 1 287 1 276 1 301
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 22.51% 4.55% 0.6%
Nettomarginal, % 18.95% 1.04% -2.9%
Soliditet, % 9.30% 8.77% 7.37%
Kassalikviditet, % 142.53% 31.22% 32.85%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.