Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Björnstugan är en restaurang/vägkrog som ligger precis vid E4:an mellan Härnösand och Örnsköldsvik, längs med den vackra Höga Kusten. Det är en anrik restaurang med flera fina utmärkelser och vi är kända för vår höga kvalité. Björnstugan och anläggningen består idag av tre fastigheter; en restaurang med bordservering, självservering och café, en loge med två personalrum samt en loge för försäljning av hantverk. Området består av 15 000 kvm mark och har ett högt värde i form av inventarier. Här finns även en lekplats med hoppborg, miniracingbilar och andra roliga aktiviteter.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Västernorrlands län

Varför vill vi låna?

Vår omsättning har varit på 1,8 miljoner SEK under de senaste åren. Nu vill vi utveckla vår lekparkavdelning med nyare och modernare aktiviteter. Lekparken ger intäkter till företaget eftersom varje aktivitet innebär en kostnad för kunden. I och med att vi gör denna upprustning kommer vi få fler barnfamiljer att stanna till och äta, vilket i sin tur bidrar till ökade intäkter. Pengarna ska även användas till underhåll av fastigheterna, då vi värnar om ett välvårdat yttre skal. Nuvarande ägare, Hana Alacam, som har universitetsutbildning i gastronomi vid Umeå universitet har drivit Björnstugan under de senaste tio åren. Detta kommer göra Björnstugan till ett ännu mer attraktivt utflyktsmål.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Björnstugan har funnits i över 35 år och har under den tiden endast haft två ägare. Restaurangens läge direkt vid E4:an gör att det alltid finns en garanterad kundtillströmning. Vårt goda rykte samt långa erfarenhet inom branschen gör oss dessutom välkända som företag. Företagets tillgångar i form av byggnader, mark och inventarier är dessutom en trygg bas för att tillfredsställa långivare.

Finansiell information

Nuvarande år rullar på som vanligt och inget utmärker sig nämnvärt mot tidigare år. Det är julruschen som är kvar på innevarande år, och nivån vi låg på sista oktober i år var lik den från förra året. Julen har börjat bra hittills.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-08-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 124 1 507 1 478
Övriga rörelseintäkter N/A 30 0
Avskrivningar 0 45 54
Rörelseresultat (EBIT) 253 70 9
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 40 54 52
Resultat efter finansnetto 213 16 -43
Årets resultat 213 16 -42
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 127 1 135 1 180
Omsättningstillgångar 387 141 121
Summa varulager N/A 72 53
Summa tillgångar 1 514 1 276 1 301
Eget kapital 96 112 96
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 970 942 998
Kortfristiga skulder 221 221 207
Skulder och eget kapital 1 287 1 276 1 301
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 22.51% 4.55% 0.6%
Nettomarginal, % 18.95% 1.04% -2.9%
Soliditet, % 9.30% 8.77% 7.37%
Kassalikviditet, % 142.53% 31.22% 32.85%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet