Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Brekeriet Beer AB är ett mikrobryggeri i den lilla byn Djurslöv i Staffanstorp, Skåne.
Bolaget ägs och drivs av de tre bröderna Ek - Fredrik, Christian och André. Brekeriet startade som ett dotterbolag till ett befintligt privat bolag i april 2010 med fokus på att importera annorlunda och spännande öl till Sverige.
Dotterbolaget ombildades till AB sommaren 2011 och den egna produktionen av "Skånskt lantöl i belgisk stil" startade i september 2012 i nuvarande lokaler.
Brekeriet som bryggeri var vid starten det första moderna mikrobryggeri i Sverige som uteslutande jäste sitt öl med vildjäst (Brettanomyces) och bakterier i form av mjölksyrabakterier. Detta sätt att fermentera öl ses ofta på belgiska bryggerier där fermenteringssättet har en 100-årig tradition.
Resultatet av Brekeriets sätt att jäsa sina öl på ger ett fruktigt, friskt och lätt syrligt öl som gett Brekeriet goda renoméer både i Sverige och utomlands. Bland annat tipsar Garret Oliver på amerikanska Brooklyn Brewery om att Brekeriet är ett bryggeri att hålla ögonen på de kommande åren.
På Restauranggalan 2014 tog Brekeriet emot priset "Årets ölutvecklare 2014", som instiftats av Carlsberg Sverige.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Provisionshandel med livsme...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

På grund av växande efterfrågan på våra produkter, både nationellt och internationellt, och en stark drivkraft hos oss bröder att fortsätta leverera kvalitativt, hantverksmässigt producerat öl till konsument, kommer vi under 2015 att expandera i 5 gånger större lokaler än våra nuvarande.

Produktionen per bryggd batch kommer att öka med 4 gånger (från 600 liter till 2400 liter), jäsningskapaciteten kommer att öka med 7 gånger (från 10 000 liter till 70 000 liter) och den totala årsvolymen kommer att öka med 10 gånger (från 38 000 liter till 380 000 liter)

För att snabbt kunna finansiera denna ökning av våra unika produkter, söker vi kapital för investering i större bryggverk, jästankar och automatiserad tapplina.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Välkommen att satsa på ett spännande och innovativt bolag med kraftig framfart på en växande marknad!
Samtidigt som efterfrågan på hantverksmässigt svenskproducerat öl över lag har en stark tillväxt, växer även lönsamheten på just den typ av öl vi producerar.
Vi har i dagsläget befintliga ordrar på 104 000 liter av vårt öl och varumärket växer sig hela tiden starkare.
Vi är måna om att växa internationellt men samtidigt ta hand om den nationella marknaden och till stor hjälp har vi vår befintliga svenska distributör som arbetar hårt med att fördela den lilla mängd vi producerar till resten av världens branschföretag.

Finansiell information

Sedan starten 2012 har antalet ordrar hela tiden vuxit och återinvesteringar i utrustning har därför varit tvungna. Bolaget har sakta men säkert vuxit och försökt ha en återhållsam expansionstakt i förhållande till kapitalet.
Inför bokslut 2014-04-30 hade investeringar gjorts i bland annat nya jästankar, nytt bryggverk, entresolplan för att utöka yta, samt en hetvattentank för att kunna producera i dubbel hastighet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 742 1 504 634
Övriga rörelseintäkter N/A 5 0
Avskrivningar 0 47 20
Rörelseresultat (EBIT) 586 -221 2
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 19 16 14
Resultat efter finansnetto 567 -237 -12
Årets resultat 567 -237 -6
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 458 384 182
Omsättningstillgångar 647 293 326
Summa varulager N/A 22 118
Summa tillgångar 1 105 677 508
Eget kapital 53 53 60
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 330 391 137
Kortfristiga skulder 156 233 311
Skulder och eget kapital 539 677 508
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A -14.64% 0.31%
Nettomarginal, % N/A -15.7% -1.89%
Soliditet, % N/A 7.82% 11.81%
Kassalikviditet, % N/A 116.3% 66.88%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet