Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Butik Preben AB

Vilka är vi?

Butik Preben AB

Vi är en dambutik som vänder sig till dom som vill sticka ut lite mera. Vi säljer kläder från starka leverantörer som håller hög kvalitet. Därför jobbar vi hårt med fokus på hög servicenivå. Vår målsättning är att alla kunder ska känna sig nöjda när dom lämnar oss. Butiken har funnits i Lidköping sen 1999 och är väl inarbetad bland våra kunder. Vi har kunder som kommer ända från Göteborg, Trollhättan, Vänersborg med omnejd.

Några av de märken vi säljer är Masai, Bitte Kai Rand, Baldino, Ralston, Boheme, Depesch, Olars Ulla, Grizas och Mansted.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 100 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Butik Preben AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 31 januari 2012
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

“För att investera i nytt inflöde av kläder”

I kombination med att hålla hög servicenivå behöver vi riktigt bra kvalitet på våra plagg.

Christer Lindbjörk Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi jobbar hårt för att ta marknadsandelar i den fysiska butiken men även på nätet. Vi håller en jämn omsättning och har vänt till vinst under senaste bokslutet som ännu ej är färdigt. Målsättningen är nu att öka vår omsättning med alla planer som vi har. Företrädaren lämnar personlig borgen till 100%.

Finansiell information

Vi omsätter i snitt 300.000 kronor per månad. Vi har ett samarbete med Miinto AB där vi säljer våra kläder på nätet. Idag finns vi på den Svenska sidan men går nu även in i Danmark, Holland och Belgien. Då är butiken öppen 24 timmar om dygnet alla dagar året runt. Tack vare denna utökning räknar vi med att öka omsättningen per månad ytterligare.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-02-28 2017-02-28 2016-02-28
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 885 2 930 3 440
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 96 96
Rörelseresultat (EBIT) 490 -394 -603
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 0 30 27
Resultat efter finansnetto 490 -424 -629
Årets resultat 490 -424 -629
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 519 519 615
Omsättningstillgångar 887 965 959
Summa tillgångar 1 406 1 484 1 574
Eget kapital 105 105 149
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 333 380
Kortfristiga skulder 811 1 046 1 045
Skulder och eget kapital 916 1 484 1 574
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 16.98% -13.44% -17.52%
Nettomarginal, % 16.98% -14.47% -18.28%
Soliditet, % 7.47% 7.07% 9.46%
Kassalikviditet, % -2.59% 5.44% 7.36%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet