Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Bycosin AB

Vilka är vi?

Bycosin AB

Bycosin grundades 1947 av familjen Byström i Karlstad när behovet att lösa de problem som uppstod vid förbränningen av det då tillgängliga bränslet var stort. Lösningen var att tillverka en järn (Fe) baserad oljeprodukt som blandades in i bränslet, vilket ökade förbränningsgraden. Idag har Bycosin 20 anställda och har tillstånd att producera 12 000 ton specialkemikalier med syfte att öka effektiviteten i förbränningsanläggningar samt att minska miljöpåverkan av förbränning av fossila- och biobränslen.

Bycosin tillverkar alla sina specialkemikalier i Karlstad och har större delen av sin försäljning på export, med Latinamerika, Europa och Mellanöstern som de största marknaderna. Bycosin styrka ligger i att förstå kundernas förbränningsproblematik och hitta lösningar för att uppnå anläggningarnas effektivitets- och miljökrav. Bolaget har ett eget laboratorium med 3 heltidsanställda som kontinuerligt arbetar med produktutveckling.

Ett nytt och viktigt område för Bycosin är vidareutvecklingen av specialkemikalier för att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan vid förbränning av bio-oljor. Målsättningen är att inom de kommande åren kunna expandera på den nordiska med specialkemikalier för bio-oljeförbränning, dels för att förbättra befintlig förbränning men också kunna påskynda konverteringen av de kvarvarande fossila oljeförbränningar till bio-oljeförbränning.

Med vänlig hälsning,

Marco Berggren,
VD Bycosin AB

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 500 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Bycosin AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 13 april 1982
 • Verksamhet: Tillverkning av övriga kemi...
 • Säte: Värmlands län

Varför vill vi låna?

Bycosin AB

“Bolaget expanderar och behöver förbättra sin kassalikviditet för att köpa råmaterial”

Under 2012 och 2013 led Bycosin av dåliga resultat och tillhörande skuldsättning. Lyckligtvis har man nu tagit sig ur den negativa trend och har vänd till ett positivt resultat för 2014 och har haft fortsatt positiv utveckling 2015.

Ökad försäljning leder dock till en större påfrestning på kassalikviditeten och tyvärr har man fortfarande inte kommit ikapp med likviditeten från förluståren. De konventionella bankerna har visat sig alldeles för konservativa för att låna ut tillräckligt med pengar på grund av tidigare sämre år, och därmed söker vi oss nu till andra sätta att förstärka likviditeten i bolaget under den pågående uppgången.

Pengarna som lånas in ska användas för att köpa råmaterial för produktion av order som redan är lagda. Bedömningen är att vi kan omsätta dessa pengar 3-4 gånger innan de ska betalas tillbaka under det kommande året.

Marco Berggren och Jorge Padilla VD, Ordförande och ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Pengarna som lånas in ska användas för att köpa råmaterial till produkter som kunder redan har lagt order på. Bedömningen är att Bycosin kan omsätta dessa pengar 3-4 gånger innan de ska betalas tillbaka under det kommande året.

Finansiell information

Bycosin var under en längre tid fram till 2011 begränsad till att sälja sina produkter till Mexiko och Kuba, vilket hämmade bolagets möjligheter att expandera internationellt. Till följd av detta och pga av de höga finansieringskostnader bolaget drog på sig led Bycosin av stora förluster under 2012 och 2013. Resultatet före skatt blev 2,2 m SEK respektive -10,2 m SEK under dessa år.

Efter ett strikt genomfört kostnadsbesparingsprogram för att förbättra rörelsemarginalen samt ökad försäljning till andra marknader än Mexiko och Kuba har bolaget kunna vända förlust till vinst på 6,1 m SEK före skatt under 2014.

Bolaget har haft en fortsatt positiv utveckling under 2015 och under april månad genomfördes en licensförsäljning som påverkar rörelseresultatet oproportionerligt mycket. Bolaget förväntas kunna öka nettoomsättningen med 25% jämfört med 2014 med bibehållen eller ökat positivt resultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-04-30 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 29 941 61 241 54 965
Övriga rörelseintäkter N/A 11 530 1 715
Avskrivningar 270 789 710
Rörelseresultat (EBIT) 14 385 13 475 -1 885
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 2 879 7 324 8 347
Resultat efter finansnetto 11 506 6 151 -10 232
Årets resultat 11 506 14 408 -10 232
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 39 788 39 983 19 356
Omsättningstillgångar 66 109 49 938 51 103
Summa tillgångar 105 897 89 921 70 459
Eget kapital 43 633 32 127 17 719
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 10 127 9 288 6 590
Kortfristiga skulder 52 137 48 505 46 150
Skulder och eget kapital 105 897 89 921 70 459
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 48% 18.51% -3.32%
Nettomarginal, % 38% 8.45% -18.05%
Soliditet, % 41% 35.72% 25.14%
Kassalikviditet, % 115% 91.03% 95.83%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.