Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Byggpartner i Norr AB

Vilka är vi?

Byggpartner i Norr AB

Byggpartner i Norr AB har funnits sedan 2014. Men vi som jobbar där har sedan tidigare många års erfarenhet inom småhus och fastighetsbranschen. Vi har genom åren sålt och byggt ett flertal villor i Norrland med stor kundnöjdhet. Vi utför entreprenader och projekt åt kunder som har köpt ett hus ifrån Anebyhusgruppen. Här handlar det om att tillgodose kunderna med ett entreprenadkontrakt som innefattar markarbete, grundläggning, snickeriarbete, el, VVS, ventilation, målning och plattsättning.

Behovet av en trygg och trivsam bostad har aldrig varit så stor som nu. Det är många som vill bygga sin första villa. Byggpartner i Norr AB har investerat i en hel del tomter. Dessa tomter har varit uppskattade bland kunder som vi mött. Dotterföretaget Mian Mark och Bostad i Norr AB (Bildar 2018-01-01 koncernstruktur) har ett försäljningsavtal med Anebyhusgruppen AB. Här handlar det om att sälja villor och tomter exklusive entreprenad i Norrland. Det är här som Byggpartner i Norr AB tar vid. Företaget skriver ett entreprenadkontrakt med respektive kund som tecknat ett köpeavtal med Anebyhusgruppen AB. Antalet kunder som valt att teckna kontrakt med Anebyhusgruppen AB och entreprenadkontrakt med Byggpartner i Norr AB är hittills åtta stycken kunder. Vår byggledare tar nu vid tillsammans med kunderna och entreprenörerna. Vi har valt ut duktiga entreprenörer med hög kompetens och hög ambition om att förverkliga kunders byggdrömmar. Vi söker nu rörelsekapital för fortsatt expansion.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 900 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Byggpartner i Norr AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 15 april 2014
 • Verksamhet: Mark- och grundarbeten
 • Säte: Västerbottens län

Varför vill vi låna?

“Vi lånar dels för att rekrytera ny personal, men även för inköp av ytterligare tomtmark för att på så sätt möjliggöra fler bostadsaffärer.”

Lånet är till för att:
* Rekrytera fler duktiga medarbetare
* Rörelsekapital för att kunna investera i mer tomtmark
* Kapital för att kunna planlägga tomter

Mikael Andersson Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Jag Mikael Andersson, som är grundare till Byggpartner i Norr AB har lång erfarenhet av företagande. Förutom Byggpartner i Norr AB driver jag olika bolag som arbetar inom fastighetsbranschen. Mian Mark och Bostad i Norr AB arbetar med försäljning av villor i Norr under ett försäljningsavtal med Anebyhusgruppen AB. MJ Bygg och Fastighetstjänst i Norr AB har i dagsläget två anställda och arbetar med nyproduktion och renoveringar av fastigheter. SA Projekt i Norr AB arbetar med specifika byggprojekt till olika kundgrupper. Mian Fastigheter i Norr AB har som mål att investera i hyresfastigheter i Umeå med omnejd för att skapa stabilitet i bolaget och koncernen. Utöver dessa bolag avser Mikael Andersson att bilda Mian invest i Norr AB vilket blir koncernmodern. Sammantaget går samtliga företag bra. Vi har en bra lönsamhet och stor efterfrågan. Mycket beror på det underskott som finns på bostäder. Detta behov kommer att bestå på lång sikt. I Norrland byggs det som aldrig förr. Jag känner mig trygg med både verksamheten och lånet vilket innebär att jag, förutom företagsinteckning, lämnar 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Vi ser en ökad efterfrågan. Redan nu har vi åtta kontrakt att slutföra på ett lönsamt och bra sätt. Under 2017 kommer vi att öka omsättningen och vinsten. Vi beräknas omsätta 8,1 miljoner med en vinst på 30 %.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-08-18 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 079 1 353 423
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 996 960 -716
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 2 136 19
Resultat efter finansnetto 994 825 -735
Årets resultat 994 825 -735
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 769 417 197
Summa tillgångar 1 769 417 197
Eget kapital 1 019 26 -837
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 43 0 52
Kortfristiga skulder 706 392 982
Skulder och eget kapital 1 769 417 197
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 92.31% 70.95% -169.26%
Nettomarginal, % 92.12% 60.97% -173.75%
Soliditet, % 57.60% 6.23% -424.87%
Kassalikviditet, % 250.57% 106.37% 2.44%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet