Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Canoxa Capital AB

Vilka är vi?

Canoxa Capital AB

Canoxa Capital AB är ett finansbolag som startades 2009 med en vision att erbjuda krediter till konsumenter som ej har möjlighet att få sina finansiella behov täckta av de traditionella bankerna.
Visionen innefattar även en målsättning att komplettera branschen med en kreditgivare som erbjuder kunderna en typ av lån som är mer säkert och som har mer transparenta villkor. Lånen ska inte kunna sökas eller beviljas med SMS. I stället ska varje godkänd ansökan resultera i ett skuldebrev som skickas till kunden. Skuldebrevet innehåller alla kostnader och villkor vilket ger kunden möjlighet att läsa igenom och förstå dessa innan man väljer att acceptera lånet.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 18 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Canoxa Capital AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 6 oktober 2009
 • Verksamhet: Annan kreditgivning
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Canoxa Capital AB

“Vi önskar att expandera vår verksamhet med nytt rörelsekapital. ”

Bolaget har idag två ägare som privat finansierar bolagets rörelsekapitalet. 2,3 Mkr som aktieägartillskott och 1,7 Mkr som lån. Vi har inte fått lån genom de traditionella bankerna med motiveringen att vi är konkurrenter.

Thomas Bergman VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett mycket stabilt och lönsamt bolag.
Vi har över 16000 kunder och mycket stabila betalningsströmmar.
Även om vi skulle upphöra med verksamheten idag skulle våra fordringar
generera ca 8,5 Mkr de kommande 18 månaderna.
Vi driver en egen och lönsam inkassoverksamhet i bolaget.

Finansiell information

2014 var omsättningen 10,5 Mkr och vinsten 720 Tkr.
Den totala fordringsstocken är på över 25 Mkr.
Vi har reserverat 90% av de fordringar som nått inkasso såsom osäkra. Detta är väl tilltaget då vi under 2014 fick in 17% av det som var reserverat i 2013 bokslut.
Canoxa Capital AB kommer, tillsammans med övriga bolag i branschen, från sommaren 2015 att stå under finansinspektionens tillsyn efter det att större delen av branschens bolag varnats för att kreditprövningarna ej varit tillräckligt omfattande.
Canoxa varnades 2013-05-14 och har därefter anpassat kreditprövningen efter de nya kraven.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 421 9 680 6 721
Övriga rörelseintäkter N/A 0 0
Avskrivningar 0 2 51
Rörelseresultat (EBIT) 899 461 637
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 174 212 218
Resultat efter finansnetto 725 249 419
Årets resultat 407 136 221
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 50 102
Omsättningstillgångar 6 115 6 034 9 167
Summa tillgångar 6 115 6 085 9 269
Eget kapital 3 486 3 329 3 293
Summa obeskattade reserver N/A 497 429
Långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 243 259 3 547
Skulder och eget kapital 6 115 6 085 9 269
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.63% 4.76% 9.47%
Nettomarginal, % 6.96% 2.57% 6.23%
Soliditet, % 65% 61.07% 39.13%
Kassalikviditet, % 2516% 2329.72% 258.44%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.