Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Carnivale Pictures AB

Vilka är vi?

Carnivale Pictures AB

Carnivale Pictures AB är ett produktions samt postproduktions bolag. Vi är verksamma inom filmbranschen, där vi producerar dokumentärer, tv serier, musikvideos, reklam och långfilm. Ni kan se exempel på arbetet vi har gjort på vår hemsida: http://carnivale.se/production/directors-work/

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 350 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Carnivale Pictures AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 26 mars 2010
 • Verksamhet: Produktion av film, video o...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Carnivale Pictures AB

“Vi lånar för att uppgradera våran postproduktions avdelning, vi behöver ny utrustning samt program.”

Carnivale Pictures är ett snabbt växande filmproduktionsbolag både inom produktion och postproduktion. Vi arbetar med kunder som tex Ericsson, Phillips, Tre vänner, The Producers, SVT, TV4 och MTG.

Vi vill finansiera en uppgradering av vår utrustning för att nå en högre teknisk standard inom postproduktion. Alla våra klippstationer, både externa och interna, ska uppgraderas. Vi ska även uppgradera våra color-grading studios. Det medför att vi kan hantera större projekt. Vi ska även fräscha upp vår ljudstudio.

Tobias Leo Nordquist VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Carnivale Pictures AB gjorde sin första långfilm som har premiär nu i höst. I huvudrollen är Ola Rapace och Ida Engvoll. Vi samarbetar med de flesta filmbolagen i branschen och framtiden ser ljus ut.

Finansiell information

Vi har haft varierande omsättning under åren, det är med anledning av att vi arbetar på projektbasis. Detta år har vi gjort vår första långfilm, därav har omsättningen detta år varit lägre då filmen ej haft premiär, när filmen väl går upp i biosalongerna så får vi avkastning som förväntas höja omsättningen detta år till bättre än något annat tidigare år. Genom att vi har gjort en långfilm så öppnas nu dörrarna till andra projekt som förut har varit stängda.

Vi kommer även få ett arvode för det arbete vi gjort på långfilmen. Om den dessutom går över förväntan kan vi få ytterligare avkastning. Vi kommer även få en intäkt på 500 tusen kronor för en produktion vi gjorde åt SVT. Dessa förväntade vi oss i april, men det kommer komma in nu i juni.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-03-31 2014-06-30 2013-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 195 1 803 2 557
Övriga rörelseintäkter N/A 0 39
Avskrivningar 12 49 49
Rörelseresultat (EBIT) 21 181 260
Finansiella intäkter 0 1 1
Finansiella kostnader 1,4 15 24
Resultat efter finansnetto -22 167 237
Årets resultat -22 143 237
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 85 134 183
Omsättningstillgångar 319 624 751
Summa tillgångar 404 758 934
Eget kapital 168 136 -7
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 80 284 346
Kortfristiga skulder 156 339 595
Skulder och eget kapital 404 758 934
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -10.74% 10.03% 10.01%
Nettomarginal, % -11.25% 9.26% 9.12%
Soliditet, % 41.58% 17.94% -0.74%
Kassalikviditet, % 5.13% 92.33% 126.21%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.