Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är en liten skönhetssalong som nyligen flyttat till lite större lokaler på Östermalm mitt i Stockholm, verksamheten har bedrivits på egen hand av Anita Chan de senaste tre åren.
I de nya lokalerna är det två hudterapeuter och en nagelteknolog som tar hand om våra kunder.
Våra kunder möts av en rogivande miljö i en lokal som ligger centralt beläget bara ett stenkast från Östermalmstorg och invid den anrika Strandvägen.
Med fokus på kvalitativa behandlingar använder vi bara produkter av högsta kvalité för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Skönhetsvård
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

I samband med flytten till den nya lokalen anställde vi två nya medarbetare för att möta ökad efterfrågan av våra behandlingar. I samband med detta behöver vi köpa in nya behandlingsbänkar (ca 20 tkr/styck i inköp) samt utöka vårt varulager med så kallade startpaket (ca 25-30 tkr i inköp).
Lokalen är även genomgången och renoverad, till vår hjälp har vi haft Lena Browall inredare.

Varför är vi säkra att låna ut till?

I dagsläget har vi över 6000 kunder i vårt register och var överbelastade innan vi flyttade till en större lokal samt anställde ytterligare två medarbetare. Läget på den nya lokalen är på en mycket bra adress på Östermalm där vi har en mycket köpstark kundkrets. Med den nya kapaciteten räknar vi med att kunna dubbla vår omsättning i år.
Vi har god rating hos samtliga kreditbedömningsbolag och har inga betalningsanmärkningar.

Den 4 augusti öppnade vi för allmänheten i våra nya lokaler och har haft en otroligt bra start och omsättningen har från första dagen legat på betydligt högre nivåer än tidigare.

Finansiell information

Perioden från den 1:a maj till 31:a juli har legat i budget och omsättningen motsvarar tidigare år. Den 4:e augusti öppnade vi Chan Hudstudio i nya lokaler och tillströmmingen av kunder har varit över förväntan. Första månaden ser ut att landa någonstans mellan 110-120 tkr vilket är omkring 15 procent över budget för första månaden. Under de kommande tolv månaderna har vi även en löpande avtalsfakturering på 20- 30 tkr i månaden från tidigare utförda konsultarbeten.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 112 1 464 1 319
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 19 19 24
Rörelseresultat (EBIT) 44 236 77
Finansiella intäkter N/A 0 0
Finansiella kostnader N/A 10 3
Resultat efter finansnetto N/A 226 74
Årets resultat 29 226 74
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 233 155 123
Omsättningstillgångar 833 621 485
Summa varulager N/A 268 381
Summa tillgångar 1 070 777 607
Eget kapital 321 624 193
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 255 0 283
Kortfristiga skulder 462 153 131
Skulder och eget kapital 1 037 777 607
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.96% 16.12% 5.83%
Nettomarginal, % 2.63% 15.43% 5.61%
Soliditet, % 57.04% 80.3% 31.79%
Kassalikviditet, % 122.54% 230.71% 79.38%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet