Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
C.J.Skor AB

Vilka är vi?

C.J.Skor AB

Vår skobutik riktar sig till hela familjen med ett brett skoutbud för alla. Vi har sålt skor snart i 30 år och har stor erfarenhet av skobranschen. Vi är fyra anställda totalt inkl oss två ägare. Butiken har öppet alla dagar i veckan hela året. Då kläd- och skohandeln står inför en förändring av kundernas köpbeteende så håller vi nu på att se över möjligheten att förändra vårt koncept och nischa oss ännu bättre. Vi kommer under 2018 starta en Shop in Shop av ett känt barnskomärke samt förbereda för E-handel.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: C.J.Skor AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 19 mars 2009
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

“Vi ska bygga om butiken för att göra en Shop in Shop samt investera i en e-handel för att möta nya och äldre kunders köpbeteende.”

Sko-branshen befinner sig under förändring och 2016 var ett utmanande år för de flesta. Eftersom utvecklingen under första halvåret 2017 stått till stor del stilla i fysiska butiker och växer digitalt är det viktigt för oss att vara med på detta. Dessutom efterfrågas mer nischade butiker med rena tydliga koncept varför vi då ska bygga en Shop In Shop på ett känt barnskomärke.

Carina Frylemo Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har sedan tidigare lånat genom Toborrow genom C.J. Skor AB och har alltid skött våra betalningar samt att en av ägarna (Carina) lämnar 100% borgen som säkerhet för lånet tillsammans med företagsinteckning.

Finansiell information

Idag har vi en checkkredit hos banken samt ett mindre lån där. Tidigare hade vi lån hos Almi som idag är helt återbetalt. Vi har själva lånat in till verksamheten privat och vänder oss nu till Toborrow igen som vi tycker är ett smidigt sätt att låna för framtida satsningar i vårt företag för att växa. Inför 2018 tror vi med den satsningen vi gör att vi kommer hamna på en omsättning runt ca 7.000.000 kronor plus moms samt ett positivt resultat eftersom vi beräknas nå flera kunder.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 113 6 774 7 394
Övriga rörelseintäkter 0 1 64
Avskrivningar 37 53 53
Rörelseresultat (EBIT) 116 7 197
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 114 133 93
Resultat efter finansnetto 2 -126 104
Årets resultat 2 -126 104
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 69 106 152
Omsättningstillgångar 2 512 2 665 2 621
Summa tillgångar 2 581 2 772 2 773
Eget kapital 327 327 453
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 503 614 329
Kortfristiga skulder 1 749 1 831 1 991
Skulder och eget kapital 2 579 2 772 2 773
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.27% 0.1% 2.64%
Nettomarginal, % 0.04% -1.85% 1.39%
Soliditet, % 12.57% 11.79% 16.33%
Kassalikviditet, % -36.59% 11.41% 14.41%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet