Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi driver en skobutik i Strömstad med ett brett sortiment för hela familjen.
Verksamheten har varit igång sedan 2009 och vi har valt att fokusera på kända varumärken till ett lägre pris.
Butiken finns på Strömstads bästa läge med kända aktörer omkring bl.a Systembolaget vars butik omsätter mest i hela Sverige.

Vår butik har bara en yta på 175 kvm men vi omsätter i dagsläget närmare 7,2 miljoner.
Vi har också öppnat ytterligare en butik som har fokus på att sälja två av våra bästa skomärken.
Den nya butiken ligger i ett nytt köpcenter i Tanumshede och omsättningen under sitt första helår beräknas landa på ca 3,7 milj.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

I november 2014 startade vi ytterligare en butik vars verksamhet är att vara specialiserad på två av våra bästa skomärken. Butiken ligger i ett nytt köpcenter i Tanumshede.
C.J. Skor är leverantör till detta bolag och behöver rörelsekapital efter tagen lagerinvestering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Stabilt familjeföretag med långsiktig plan att växa både på orterna men också genom planerad E-handel. Vi har stor kunskap om skomarknaden och bra relation med våra leverantörer.
Verksamheten har en växande kundklubb som omfattar båda butikerna vilket bidrar till den ökande omsättningen.
I år kommer vi göra ett positivt resultat då vi minskat stora kostnader och gjort de investeringar vi behöver.
Vi lämnar 100 % borgen då vi vet vi kommer lyckas med vår satsning. Återbetalningen sker kvartalsvis med full amortering
under löptiden.

Finansiell information

Vi har under vår resa haft fyra år med positivt resultat och två negativa. Orsaken till de negativa resultatet var att vi bedrev verksamheten på en annan adress tom 140301 i en större lokal om ca 500 kvm. Under 2013 skedde en utflyttning från vår tidigare adress av diverse närliggande verksamheter exempelvis Systembolaget och Hälsokost, detta ledde till att vi blev kvar själva i det lilla köpcentrat. Då vår nuvarande lilla lokal blev ledig i ett nytt köpcenter 1 mars 2014 flyttade vi hit.
Flytten har medfört ökad omsättning men under 2014 kämpade vi med dubbla hyror som påverkade resultat negativt.
Lagren är lite höga just nu och det beror främst på att vi har varit leverantör till vår nya butik under 2015. De leverantörsskulder vi har är delvis pga uppbyggnad lager till den butiken.
För 2016 ser vi positivt då nya butiken och dess utveckling går bra. Vår bedömning är att den kommer stå på egna ben och gör troligtvis ett bra första år resultatmässigt. När det gäller vår kärnbutik kommer banklånen vara betalda under 2016 och Almilånet slutbetalt 2017.

Leasingavtalet på våra kassasystem kommer att vara slutbetalt och klart nu till årskiftet, så vi ser med positiv tillförsikt inför 2016.

Nuvarande krediter:
- Checkredit bank 1 000 000
- Banklån 90 000

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 113 6 774 7 394
Övriga rörelseintäkter 0 1 64
Avskrivningar 37 53 53
Rörelseresultat (EBIT) 116 7 197
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 114 133 93
Resultat efter finansnetto 2 -126 104
Årets resultat 2 -126 104
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 69 106 152
Omsättningstillgångar 2 512 2 665 2 621
Summa varulager N/A 2 456 2 334
Summa tillgångar 2 581 2 772 2 773
Eget kapital 327 327 453
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 503 614 329
Kortfristiga skulder 1 749 1 831 1 991
Skulder och eget kapital 2 579 2 772 2 773
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.27% 0.1% 2.64%
Nettomarginal, % 0.04% -1.85% 1.39%
Soliditet, % 12.57% 11.79% 16.33%
Kassalikviditet, % -36.59% 11.41% 14.41%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet